OTVORENI SMO ZA POSJETITELJE SVAKI DAN!

RADNO VRIJEME

Blagajna: 9.00 – 18.30 sati

Zoološki vrt: 9.00 – 20.00 sati

U Zoološki vrt moguće je ući isključivo u vrijeme rada blagajni, a nakon 18:30 sati izlazak iz Vrta moguć je samo kroz glavni ulaz.

 • Radno vrijeme blagajne je vrijeme u kojem je moguće kupiti ulaznicu i ući u Zoološki vrt grada Zagreba.
 • Radno vrijeme Zoološkog vrta označava vrijeme u kojem se može boraviti u Zoološkom vrtu.
 • U vremenu između završetka rada blagajne i zatvaranja Zoološkog vrta nije moguće kupiti ulaznicu i ući u Vrt, nego samo izići iz Zoološkog vrta.
 • Kupljena ulaznica vrijedi isključivo za ulazak jedne osobe jednokratno u Zoološki vrt na dan kupnje ulaznice.
 • Ulaznicu nije moguće kupiti za buduće korištenje.
 • Pri kupnji ulaznice važeći je cjenik istaknut na blagajni Zoološkog vrta.
 • Na blagajni je plaćanje moguće izvršiti u gotovini (isključivo u eurima) te karticama (MASTER, DINERS i VISA).
 • Zoološki vrt radi svaki dan uključujući nedjelje, blagdane i praznike.
 • Godišnja i druge posebne ulaznice vrijede samo za korisnika na čije ime ulaznica glasi.
 • Godišnja ulaznica njezinu korisniku omogućuje neograničen broj posjeta Zoološkom vrtu tijekom trajanja ulaznice. Ta ulaznica ne vrijedi za posebne programe Zoološkog vrta koji imaju i posebne cijene.
 • Kupnjom godišnje ulaznice ne ostvarujete prednost pri ulasku u Zoo vrt.
 • Ulaznice je potrebno čuvati tijekom posjeta Zoološkom vrtu. Službenicima Zoološkog vrta dopuštena je kontrola ulaznica. Na njihov zahtjev posjetitelji moraju pokazati ulaznicu.

Tijela Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba su Upravno vijeće i Ravnatelj.

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik.

Članove Upravnog vijeća imenuje gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od (4) četiri godine.

Upravno vijeće djeluje u slijedećem sastavu:

Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr. Damir Bakić

Članice Upravnog vijeća

Ornela Medić

izv. prof. dr. sc. Ana Previšić

RAVNATELJ

Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Ravnatelja Ustanove na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće na mandat od (4) godine.

Odlukom Upravnog vijeća od 23. 05. 2024. godine ravnateljem Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba s početkom mandata 01. 06. 2024. godine  imenovan je Ivan Cizelj, dipl. ing. agr.

 

Plan nabave 2024

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 19.9.2023.

OBAVIJEST O SUKOBA INTERESA

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Fakultetsko dobro 1. Zagreb, OIB: 69262261098, kao javni naručitelj, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016 i 114/2022, u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi), na temelju izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika,

objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

 1. MORSKI LAV d.o.o., Ulica Fakultetsko dobro 1, Zagreb, OIB: 94389034474
 2. FINVEST CORP d.d. Ulica Ivana Gorana Kovačića 24, Čabar, OIB: 40819225982
 3. HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d. u stečaju, Radnička cesta 204, Zagreb, OIB: 96667257878
 4. LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d., Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj, OIB: 84596290185
 5. PROFICIO d.d., Ilica1a, Zagreb, OIB: 39508009387
 6. VUPIK plus d.o.o., Sajmište 113/C, Vukovar, OIB: 81523019624
 7. ZVEČEVO d.d., Kralja Tomislava 1, Požega, OIB: 40479860551
 8. VUČEDOLSKA JAREBICA d.o.o., Ulica Josipa Rukavine 2b, Vukovar, OIB: 78824624743
 9. InovaLab d.o.o., Kostelska ulica 1, Zagreb, OIB: 86210825540
 10. ELECTUS USLUGE d.o.o. Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 24535211509
 11. Centar poslova d.o.o. Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 47927716385
 12. Selectio Solutions d.o.o., Strojarska cesta 20, OIB: 25649909399
 13. SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju OIB: 18518491403 ?,
 14. E-GLAS d.o.o., Miroslava Krleže 4 Rijeka, OIB: 01085855307
 15. Electus DSG d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 91413782576
 16. VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, OIB: 00872098033
 17. KOTKA d.d., , D.G. Krambergera 1, Krapina, OIB: 10627442814-
 18. GENOS d.o.o., Osijek, Vatrogasna ulica 112, OIB: 17560201884
 19. Institut za razvoj i inovativnost mladih, Kostelska ulica 1., Zagreb OIB: 29139223214
 20. Gideon Brothers inc., 3500 South DuPont Highway, Dover, DE 19901 USA
 21. Gripole projekt jug d.o.o., Palinovečka ulica 51, Zagreb, OIB: 98063166951
 22. Artemis alfa društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Strojarska cesta 20, 46110698761

„Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020 i 30/2023) Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba objavljuje Plan nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650 € u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Plan nabave objavljen je i  na ovoj mrežnoj stranici.“