OTVORENI SMO ZA POSJETITELJE SVAKI DAN!

RADNO VRIJEME

Blagajna: 9.00 – 16.00 sati

Zoološki vrt: 8.00 – 17.00 sati

Napomena, promjene radnog vremena u 2022. godini:

01.09.2022.- 02.10.2022. Blagajna 9 – 18 Zoo vrt 9 – 19
03.10.2022.- 29.10.2022.  Blagajna 9 – 16 Zoo vrt 9 – 17
30.10.2022.- 31.01.2023.  Blagajna 9 – 15 Zoo vrt 9 – 16

U Zoološki vrt moguće je ući isključivo za vrijeme rada blagajni, a nakon zatvaranja blagajni iz Vrta je moguće izaći samo kroz glavni ulaz.

Zbog pandemije COVID-19 i propisanih mjera posjetitelji s ulaznicama kupljenim online i godišnjim ulaznicama, nemaju prednost na blagajni.

 

SVOJE ULAZNICE ZA ZOOLOŠKI VRT MOŽEŠ KUPITI I ONLINE!  KLIK NA ULAZNICE.HR ⬇ ⬇ ⬇ 

 • Radno vrijeme blagajne je vrijeme u kojem je moguće kupiti ulaznicu i ući u Zoološki vrt grada Zagreba.
 • Radno vrijeme Zoološkog vrta označava vrijeme u kojem se može boraviti u Zoološkom vrtu.
 • U vremenu između završetka rada blagajne i zatvaranja Zoološkog vrta nije moguće kupiti ulaznicu i ući u Vrt, nego samo izići iz Zoološkog vrta.
 • Kupljena ulaznica vrijedi isključivo za ulazak jedne osobe jednokratno u Zoološki vrt na dan kupnje ulaznice.
 • Ulaznicu nije moguće kupiti za buduće korištenje.
 • Pri kupnji ulaznice važeći je cjenik istaknut na blagajni Zoološkog vrta.
 • Na blagajni je moguće plaćanje karticama.
 • Plaćanje je moguće izvršiti u gotovini (isključivo u kunama) te karticama (MASTER, DINERS i VISA).
 • Zoološki vrt radi svaki dan uključujući nedjelje, blagdane i praznike.
 • Godišnja i druge posebne ulaznice vrijede samo za korisnika na čije ime ulaznica glasi.
 • Godišnja ulaznica njezinu korisniku omogućuje neograničen broj posjeta Zoološkom vrtu tijekom trajanja ulaznice. Ta ulaznica ne vrijedi za posebne programe Zoološkog vrta koji imaju i posebne cijene.
 • Kupnjom godišnje ulaznice ne ostvarujete prednost pri ulasku u Zoo vrt.
 • Ulaznice je potrebno čuvati tijekom posjeta Zoološkom vrtu. Službenicima Zoološkog vrta dopuštena je kontrola ulaznica. Na njihov zahtjev posjetitelji moraju pokazati ulaznicu.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2022

Izjava o sprječavanju sukoba interesa:
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, kao javni naručitelj, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (‘Narodne novine’ broj: 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), na temelju izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa svojih predstavnika objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
– MORSKI LAV d.o.o., Ulica Fakultetsko dobro 1, Zagreb, OIB: 94389034474

 

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba od 1. siječnja 2018.godine, objavljuje Plan nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).