Poziv na dostavu ponuda: NABAVA INFORMATIČKE OPREME, rok za dostavu ponude: 01.07. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Poziv na dostavu ponuda: NABAVA RADNE ODJEĆE, Rok za dostavu ponuda se produžuje do 24.06.2024. do 24:00

U pozivu na dostavu ponuda u manjem dijelu je izmijenjena i dopunjena tehnička specifikacija. Izmijene i dopune u vidljivom formatu se napravljene na stranici br. 5. i 6. Poziva na dostavu ponuda. Sve zainteresirane ponuditelje pozivamo da svoje ponude, ako je potrebno usklade s izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponude do isteka roka za predaju ponuda.

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Poziv na dostavu ponuda: ANIMIRANI FILM, rok za dostavu ponude: 24.06. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Poziv na dostavu ponuda: IZRADA SUSTAVA NAVODNJAVANJA, rok za dostavu ponude: 19.06. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Poziv na dostavu ponuda: RADNA ODJEĆA, rok za dostavu ponude: 22.05. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o poništenju: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: OREZIVANJE I RUŠENJE  STABALA, rok za dostavu ponude: 06.05. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o odabiru:DOWNLOAD

 Odluka o odabiru 2:DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: PAPIRNATA KONFEKCIJA, rok za dostavu ponude: 06.05. 2024. godine do 15:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru:DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: ELEKTRIČNO VOZILO, rok za dostavu ponude: 03.05. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: HVATALJKE ZA DIVLJE SVINJE, rok za dostavu ponude: 26.04. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE, rok za dostavu ponude: 04. 04. 2024. godine do 15:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: Usluge savjetovanja na području odnosa s javnošću, rok za dostavu ponude: 02. 04. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o poništenju: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: Nabava inkubatora, rok za dostavu ponude: 09. 3. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: Nabava opreme – LIFE, rok za dostavu ponude: 08. 3. 2024. godine do 15:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: Popravak i zamjena drvenih ograda i vrata, rok za dostavu ponude: 11. 3. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: STRUČNI NADZOR GRAĐENJA – PROJEKT LIFE, rok za dostavu ponude: 29. 1. 2024. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o odabiru: DOWNLOAD

2023

  Poziv na dostavu ponuda: OPREMANJE OBJEKTA OPORAVILIŠTA-STAKLENI PROIZVODI, rok za dostavu ponude: 27. 10. 2023. godine do 24:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOVODNIH INSTALACIJA, rok za dostavu ponude: 30. 10. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: HRANA ZA UZGOJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, rok za dostavu ponude: 04. 09. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

 Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda (PONOVLJENI POSTUPAK): ZASJENA ZA MORSKE LAVOVE, rok za dostavu ponude: 16. 08. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  Odluka o odabiru: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda (PONOVLJENI POSTUPAK): ZASJENA ZA MORSKE LAVOVE, rok za dostavu ponude: 27. 07. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD 

  ODLUKA O PONIŠTENJU: DOWNLOAD

  Poziv za dostavu ponuda-USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA rok za dostavu ponude: 28. 07. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  ODLUKA O POČETKU POSTUPKA: DOWNLOAD

  ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: NABAVA DRVENIH PELETA, rok za dostavu ponude: 28. 07. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  ODLUKA O PONIŠTENJU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: RADOVI SANACIJE ODVODNJE, rok za dostavu ponude: 26. 06. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: RADOVI SANACIJE KROVA, rok za dostavu ponude: 26. 06. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: DRVENI PELETI, rok za dostavu ponude: 26. 06. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  POSTUPAK PONIŠTEN

  Poziv na dostavu ponuda: PROTUKLIZNI POD, rok za dostavu ponude: 15. 06. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  

  ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: ZASJENA ZA MORSKE LAVOVE, rok za dostavu ponude: 09. 06. 2023. godine do 16:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  U DOKUMENTACIJU JE DODAN PONUDBENI LIST (6.6.2023.)

  POSTUPAK PONIŠTEN: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: USLUGE DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE, rok za dostavu ponude: 21. 04. 2023. godine do 15:00 sati

  Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD   U DOKUMENTACIJI JE IZMIJENJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA (14.4.2023.)

 ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

  Poziv na dostavu ponuda: Veterinarska i druga oprema, rok za dostavu ponude: 13. 03. 2023. godine do 15:00 sati

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (U zip je dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 Poziv na dostavu ponude-usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta – izrada projektne dokumentacije za objekt za smještaj kornjača, rok za dostavu ponude: PRODULJEN DO 23.11.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  U DOKUMENTACIJI JE IZMIJENJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA (16.11.2022.)

ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 PONOVLJENI POSTUPAK Predmet nabave: Tekuće održavanje-građevinski radovi, rok za dostavu ponude: 14.11.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD

 ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 Predmet nabave: Tekuće održavanje-građevinski radovi, rok za dostavu ponude: 22.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD

 

 Predmet nabave: Usluga održavanja vodovodnih instalacija, rok za dostavu ponude: 20.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (16.9.2022. unutar dokumentacije dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU

 Predmet nabave: Usluga održavanja vodovodnih instalacija, rok za dostavu ponude: 20.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (16.9.2022. unutar dokumentacije dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU

 PONOVLJENI POSTUPAK, Predmet nabave: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, Rok za dostavu ponude: 16.09.2022. Rok za dostavu je produljen do 19.9.2022. u 16 sati.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (unutar dokumentacije se nalazi novi izmijenjeni troškovnik)

 ODLUKA O ODABIRU

 

 Predmet nabave: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE., Rok za dostavu ponude: 10. 08.

 Dokumentacija:

 1. Poziv na dostavu ponude

 2. Opći uvjeti

 3. TROŠKOVNIK

ODLUKA O ODABIRU

 Predmet nabave: MORSKA RIBA-SMRZNUTA., Rok za dostavu ponude: 01. 08.

 Dokumentacija:

 1. Poziv na dostavu ponude

 2. Opći uvjeti

 3. TROŠKOVNIK

4. ODLUKA O ODABIRU