Poziv na dostavu ponuda: Veterinarska i druga oprema, rok za dostavu ponude: 13. 03. 2023. godine do 15:00 sati

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (U zip je dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 Poziv na dostavu ponude-usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta – izrada projektne dokumentacije za objekt za smještaj kornjača, rok za dostavu ponude: PRODULJEN DO 23.11.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD  U DOKUMENTACIJI JE IZMIJENJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA (16.11.2022.)

ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 PONOVLJENI POSTUPAK Predmet nabave: Tekuće održavanje-građevinski radovi, rok za dostavu ponude: 14.11.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD

 ODLUKA O ODABIRU: DOWNLOAD

 Predmet nabave: Tekuće održavanje-građevinski radovi, rok za dostavu ponude: 22.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD

 

 Predmet nabave: Usluga održavanja vodovodnih instalacija, rok za dostavu ponude: 20.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (16.9.2022. unutar dokumentacije dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU

 Predmet nabave: Usluga održavanja vodovodnih instalacija, rok za dostavu ponude: 20.09.2022.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (16.9.2022. unutar dokumentacije dodan ponudbeni list)

 ODLUKA O ODABIRU

 PONOVLJENI POSTUPAK, Predmet nabave: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, Rok za dostavu ponude: 16.09.2022. Rok za dostavu je produljen do 19.9.2022. u 16 sati.

 Preuzimanje kompletne dokumentacije (zip): DOWNLOAD (unutar dokumentacije se nalazi novi izmijenjeni troškovnik)

 ODLUKA O ODABIRU

 

 Predmet nabave: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE., Rok za dostavu ponude: 10. 08.

 Dokumentacija:

 1. Poziv na dostavu ponude

 2. Opći uvjeti

 3. TROŠKOVNIK

 Predmet nabave: MORSKA RIBA-SMRZNUTA., Rok za dostavu ponude: 01. 08.

 Dokumentacija:

 1. Poziv na dostavu ponude

 2. Opći uvjeti

 3. TROŠKOVNIK

4. ODLUKA O ODABIRU