OPORAVLIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE I SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE GRADA ZAGREBA

Projekt „Objekt – oporavilište za divlje životinje i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba” gradi se s ciljem unapređenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Projekt je značajan za Grad Zagreb jer realizacijom dobivamo prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta. Osim divljih životinja koje zbrinjavamo iz prirode zbog ozljede ili iscrpljenosti, objekt je bitan je i za službe carine, policije i komunalnog redarstva kojima se ovim putem omogućava zbrinjavanje zaštićenih životinjskih vrsta kojima se nelegalno prometuje u unutarnjem ili vanjskom prometu. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

Zgrada je projektirana kao katni objekt dimenzija 61.3 x 13.2 m u kojem je smještaj divljih i egzotičnih životinja planiran na prvom katu, a smještaj oduzetih i napuštenih pasa u prizemlju. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak šišmiša, ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. Ovisno o vrsti i mogućnostima, životinje nakon oporavka ili okončanja postupka mogu biti puštene u prirodu ili smještene u nekoj drugoj instituciji (zoološki vrt, udruge, skloništa, itd.) u Hrvatskoj i unutar Europske Unije ili trećih zemalja.

Poseban element projekta je u doprinosu zaštiti prirode i okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije. Prilikom projektiranja objekta, na krovnom dijelu zgrade, planirano je postavljanje fotonaponskih ćelija u cilju konverzije energije sunca u električnu energiju te „sunčana elektrana“ za proizvodnju električne energije  snage  38,43 kW. Predviđeno je ukupno 126 komada fotonaponskih panela pojedinačne snage 305 W. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane je cca. 42,952 kWh/god.

Uz građane grada Zagreba i Republike Hrvatske projekt će donijeti korist i interventnim službama i institucijama poput policije, vatrogasaca, carina i inspekcija (zaštite prirode, veterinarska, komunalno redarstvo), obrazovnoj zajednici, nevladinim organizacijama, volonterima i studentima.

 Za objekt je ishodovana građevinska dozvola.