Oporavilište za divlje životinje

Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza, projekt se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr)

Cilj projekta

Razvoj sustava zaštite prirode, očuvanja bioraznolikosti i jačanje Zelene infrastrukture Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz razvoj sustava zbrinjavanja zavičajnih divljih vrsta koje su nađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, ali i zaplijenjenih strogo zaštićenih životinja, unaprjeđenjem i izgradnjom novih kapaciteta oporavilišta (ex situ zaštita divljih vrsta).

Očekivani rezultati projekta

Novosti iz oporavilišta

I ŽIVOTINJE SU ŽEDNE

I ŽIVOTINJE SU ŽEDNE

Slijede nam najtopliji mjeseci u godini i dok razmišljamo kako se rashladiti, te kako pomoći vlastitim kućnim ljubimcima, često zaboravljamo životinje koje se nalaze svuda oko nas. Tijekom toplijeg dijela godine, posebice za vrijeme suša, divljim životinjama u gradu...

5 KORAKA KAKO NA SIGURAN NAČIN POMOĆI DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

5 KORAKA KAKO NA SIGURAN NAČIN POMOĆI DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divlje životinje oko nas ne smijemo uznemiravati, ali je i dužnost svakoga od nas pomoći životinji u nevolji. No, Važno je naglasiti da divlje životinje našu pomoć trebaju isključivo kada su ozlijeđene, iscrpljene ili ranjene. Ako pronađeš divlju životinju kojoj je...

ŠTO KAD PRONAĐEM MLADUNČE DIVLJE ŽIVOTINJE?

ŠTO KAD PRONAĐEM MLADUNČE DIVLJE ŽIVOTINJE?

Održavanje ravnoteže i zdravlja ekosustava ključno je za svaku vrstu. Nažalost, ljudske aktivnosti kao što su uništavanje staništa, onečišćenje i klimatske promjene često imaju negativan utjecaj na populacije divljih vrsta. Stoga je rehabilitacija divljih životinja...

Kratki opis projekta

Projekt „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza” gradi se s ciljem unapređenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Projekt je značajan za Grad Zagreb jer realizacijom dobivamo prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta. Osim divljih životinja koje zbrinjavamo iz prirode zbog ozljede ili iscrpljenosti, objekt je bitan je i za službe carine, policije i komunalnog redarstva kojima se ovim putem omogućava zbrinjavanje zaštićenih životinjskih vrsta kojima se nelegalno prometuje u unutarnjem ili vanjskom prometu. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

Zgrada je projektirana kao katni objekt dimenzija 61.3 x 13.2 m u kojem je smještaj divljih i egzotičnih životinja planiran na prvom katu, a smještaj oduzetih i napuštenih pasa u prizemlju. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak šišmiša, ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. Ovisno o vrsti i mogućnostima, životinje nakon oporavka ili okončanja postupka mogu biti puštene u prirodu ili smještene u nekoj drugoj instituciji (zoološki vrt, udruge, skloništa, itd.) u Hrvatskoj i unutar Europske Unije ili trećih zemalja.

Poseban element projekta je u doprinosu zaštiti prirode i okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije. Prilikom projektiranja objekta, na krovnom dijelu zgrade, planirano je postavljanje fotonaponskih ćelija u cilju konverzije energije sunca u električnu energiju te „sunčana elektrana“ za proizvodnju električne energije snage 38,43 kW. Predviđeno je ukupno 126 komada fotonaponskih panela pojedinačne snage 305 W. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane je cca. 42,952 kWh/god.

Uz građane grada Zagreba i Republike Hrvatske projekt će donijeti korist i interventnim službama i institucijama poput policije, vatrogasaca, carina i inspekcija (zaštite prirode, veterinarska, komunalno redarstvo), obrazovnoj zajednici, nevladinim organizacijama, volonterima i studentima.

Koga sve zbrinjavamo?

Više informacija

oporaviliste@zoo.hr

Publikacije

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba