BESKRALJESNJACI

AFRIČKI DIVOVSKI PUŽ (Achatina fulica)

DIVOVSKI ŽOHAR  (Blaberus giganteus)

GOLEMI TRNASTI PALIČNJAK (Eurycantha calcarata)

PČELA SAMICA ( Osmia rufa, Osmia cornuta)

PERUANSKI CRNI PALIČNJAK (Peruphasma schultei)

RUŽIČASTOKRILI PALIČNJAK (Sipyloidea sipylus)

SKAKAVAC SELAC (Locusta migratoria)

VIJETNAMSKI PALIČNJAK (Medauroidea extradentata)

KONGOANSKI VOĆNI KORNJAŠ (Pachnoda marginata peregrina)

ŽUTOTRBI VOĆNI KORNJAŠ (Pachnoda marginata flaviventris)

PČELA MEDARICA (Apis mellifera)

NASRTLJIVA STJENICA (Platymeris biguttatus)

INDIJSKA BOGOMOLJKA (Gongylus gongylodes)

MADAGASKARSKI SIKTAJUĆI ŽOHAR (Gromphadorhina portentosa)

BRAZILSKI CRVENO BIJELI PAUK PTIČAR (Nhandu chromatus)

CRVENOKOLJENI PAUK PTIČAR (Brachypelma smithi)

SOKOTRANSKI PAUK PTIČAR (Monocentropus balfouri)

VATRENOKOLJENI MEKSIČKI PAUK PTIČAR (Brachypelma boehmei)

AFRIČKA DIVOVSKA DVOJENOGA (Archispirostreptus gigas)

GOLEMI PALIČNJAK ( Pharnacia ponderosa)

CRVENI TAJLANDSKI RAK (Pseudosesarma moeshi)

UGRC GOLEMI (Trochus niloticus)

KRALJEVSKI ŠKORPION (Pandinus imperator)

CRVENOPRUGI KORALJNI RAK (Stenophus hispidus)

ŽIVI LIST (Phyllium philippinicum)