MADAGASKARSKI SIKTAJUĆI ŽOHAR (Gromphadorhina portentosa)

SISTEMATIKA

Razred: KUKCI (Insecta)

Red: ŽOHARI (Blattodea)

Porodica: Blaberidae

RASPROSTRANJENOST

Madagaskar.

 

OPIS

Dužina: 5 – 10 cm.

Mužjaci su veći od ženki. Za razliku od mnogih drugih žohara, ovi nemaju krila. Oklop im je taman, od mahagonij smeđe do crne, čvrst i debeo te sjajan. Za razliku od ženki, mužjaci imaju deblja ticala i zadebljali oklop iznad glave te dva roščića na njemu.

STANIŠTE

Šumsko tlo, debla i panjevi.

 

PREHRANA

U prirodi: truli plodovi, biljni ostaci, manji kukci i strvina.

U zoo vrtu: svježe voće i povrće, suha hrana za mačke i pse.

 

RAZMNOŽAVANJE

Pariti se mogu cijele godine, ali samo kada je temperatura dovoljno visoka, a mužjaci se uvijek pokušavaju pariti sa svim ženkama na svom teritoriju. Ženka privlači mužjaka pomoću mirisa, a nakon upoznavanja se pare oko 30 minuta. Tijekom interakcije sa ženkama mužjaci ispuštaju različite zvukove. Jajašca se razvijaju u vrećici unutar tijela ženke, a nakon dva mjeseca izleći će se 15 do 40 mladih nimfa. Nimfe će postepeno rasti i presvlačit se dok ne dosegnu odraslu dob.

 

NAČIN ŽIVOTA

Svaki mužjak ima teritorij manji od kvadratnog metra koji brani od drugih mužjaka siktanjem ili zauzimanjem stava. Ženke i mladi nisu teritorijalni stoga nema sukoba. Noćne su životinje te se skrivaju od svjetlosti.

 

GRABEŽLJIVCI

Mravi, pauci, ptice, ježevi.

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: 2 – 5 godina.

U zoo vrtu: 2 – 5 godina.

 

UGROŽENOST

IUCN: NE – Vrsta nije procijenjivana.

ZANIMLJIVOSTI

Jedina su vrsta žohara koja se može glasati.

 

LITERATURA

https://animaldiversity.org/accounts/Gromphadorhina_portentosa/

Bruins, E., The Complete Encyclopedia of Terrariums, Nordwijkerhout,Rebo Publishers, 2006

Kallas, S. et al., Kleintiere im Terrarium, Hannover,Landbuch Verlag, 1996

Löser, S., Exotische Insekten, Tausendfüßer und Spinnentiere, Stuttgart, Ulmer, 1991

Upute za insektarij 2015.