Godišnje izvješće 2023

Pristupačnost mrežnih stranica Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba nastoji svoje mrežne stranice i mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište službene stranice Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba  koje se nalazi na adresi www.zoo.hr. Izjava se odnosi i na podstranicu http://www.azilzagreb.com.

Stupanj usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske:

Službena stranica Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba www.zoo.hr  djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti .

Nepristupačan sadržaj na mrežnim stranicama:

 

Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zaključcima, zapisnicima, izvješćima, odnosno odlukama koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana

 

Nepristupačan sadržaj na mobilnim aplikacijama:

Tekst i slike koje sadrže tekst nemaju kontrast omjera 7:1.

 

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba  kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti:  

  • Provodi se edukacija djelatnika
  • Provodi se stalna informatička i tehnička podrška i održavanje

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Izjava je zadnji put preispitana 15. srpnja 2021.

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba će redovito revidirati ovu izjavu sukladno tempu otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Izjava je nadopunjena 20. kolovoza 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike službene mrežne stranice Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba  www.zoo.hr  i podstranice   http://www.azilzagreb.com da u slučaju da primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o tome obavijeste Ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba.
Sve upite, primjedbe i prijedloge koji se odnose na pristupačnost mrežne stranice Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba  www.zoo.hr  i podstranice   http://www.azilzagreb.com korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@zoo.hr.

Nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.