GDPR

Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA,  SURADNIKA I KORISNIKA PROGRAMA

USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Zagreb, e-mail: info@zoo.hr, telefon: 012302198, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo nužne osobne podatke za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno.

Osobne podatke obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa svrhom u koju su dani.  Bilo radi sklapanja ili izvršenja pojedinog ugovora, radi zaštite interesa djece u slučaju organizacije događanja ili programa, radi sprečavanja prijevare u slučaju kupnje godišnje ulaznice, ili na temelju Vaše izričite privole, svi Vaši osobni podaci bit će zaštićeni i njihova upotreba ograničena na najkraće moguće vrijeme.

Pojedini dijelovi Zoološkog vrta u Maksimiru su  pod videonadzorom postavljenim u svrhu zaštite naših  radnika, životinja, imovine, posjetitelja i ostalih osoba. Sve takve lokacije bit će označene sukladno zakonu.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

– ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;

– ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;  

– ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;

– ako su podaci potrebni drugom državnom  tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svoje nadležnosti.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, odnosno do isteka rokova propisanih zakonom. Snimke nadzornih kamera čuvamo najviše 2 mjeseca od dana nastanka. 

Vaša prava

Imate pravo od nas zatražiti  pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka. Navedeno možete zatražiti putem e-maila: info@zoo.hr  ili na adresu Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, 10000 Zagreb.

Kada se obrada temelji na privoli, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti putem e-maila info@zoo.hr.

Ukoliko smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi Vaših osobnih podataka, možete se obratiti Službi općih i pravnih poslova putem e- maila info@zoo.hr, telefona 012302198 ili na  adresu Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, 10000 Zagreb.

Imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pin It on Pinterest

Share This