ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA, SURADNIKA I KORISNIKA PROGRAMA USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Zagreb, e-mail: info@zoo.hr, telefon: 012302198, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo nužne osobne podatke za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno. Osobne podatke obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa svrhom u koju su dani. Bilo radi sklapanja ili izvršenja pojedinog ugovora, radi zaštite interesa djece u slučaju organizacije događanja ili programa, radi identifikacije kupca/imatelja i sprečavanja prijevare u slučaju kupnje odnosno korištenja godišnje ulaznice, ili na temelju Vaše izričite privole, svi Vaši osobni podaci bit će zaštićeni i njihova upotreba ograničena na najkraće moguće vrijeme.

Pojedini dijelovi Zoološkog vrta u Maksimiru su pod videonadzorom postavljenim u svrhu zaštite naših radnika, životinja, imovine, posjetitelja i ostalih osoba. Sve takve lokacije bit će označene sukladno zakonu.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

– ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;

– ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;

– ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;

– ako su podaci potrebni drugom državnom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svoje nadležnosti.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, odnosno do isteka rokova propisanih zakonom. Snimke nadzornih kamera čuvamo najviše 2 mjeseca od dana nastanka.

Vaša prava Imate pravo od nas zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Vas ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka te pravo na
prenosivost podataka. Navedeno možete zatražiti putem e-maila: info@zoo.hr ili na adresu Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, 10000 Zagreb.

Kada se obrada temelji na privoli, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti putem e-maila info@zoo.hr.

Ukoliko smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi Vaših osobnih podataka, možete se obratiti Službi općih i pravnih poslova putem e- maila info@zoo.hr , telefona 012302198 ili na adresu Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, 10000 Zagreb. Imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.