PUNSKI IBIS (Plegadis ridgwayi)

SISTEMATIKA
Razred: Aves – ptice
Red: Pelecaniformes – veslonoške
Porodica: Threskiornithidae – žličarke, ibisi

RASPROSTRANJENOST
Peru, Bolivija, Čile, Argentina

OPIS
Veličina tijela: 56–61 cm;
Težina tijela: mužjak 608–734 g, ženka 478–554 g
Imaju tamne duge noge i dugi savijeni kljun. Oko očiju imaju golu, crvenu kožu.

STANIŠTE
Nastanjuje više nadmorske visine (2000–4800m), gdje ga se nalazi na močvarnim područjima, uz jezera i potoke, ali često i na gustim pašnjacima ponekad podalje od vode.

PREHRANA
U prirodi: prehrana se temelji na člankonošcima i drugim beskralješnjacima. Obično se hrane okupljeni u jatu.
U zoo vrtu: svježa riba (babuška, papaline, gavuni) te plutajuća hrana za ibise

RAZMNOŽAVANJE
Ovisno o sezonskim promjenama: najčešće u travnju i srpnju, ali zabilježena su gniježđenja i od prosinca do ožujka u Peruu, te u studenom u Boliviji. U vrijeme gniježđenja okupljaju se u kolonije gdje grade gnijezda jedni uz druge. Gnijezdo rade u obliku platforme od suhe vegetacije, izgrađene među vodenom vegetacijom, na visini od 0.5–1 m iznad razine vode. Obično liježu 1 do 2 jaja, a izlegnuti ptići su tamno smeđe boje perja.

NAČIN ŽIVOTA
Obično živi i hrani se u jatima, sačinjenim od mnogo jedinki. Hrane se rovanjem mulja u plitkoj vodi. Ponekad obitavaju i vrlo daleko od vode.

GRABEŽLJIVCI
Nema dostupnih podataka. Na brojnost vrste utječe degradacija staništa.

ŽIVOTNI VIJEK
U prirodi: 6-7 godina
U zoo vrtu: do 18 godina

UGROŽENOST
LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta