NOVA NASTAMBA ZA SIVE VUKOVE

Nova nastamba za vukove omogućiti će prirodnije okruženje za životinje i pružiti im još bolje životne uvjete. Osim sadnje odgovarajućeg zelenila, umjetnog potoka i manjeg slapa, korištenjem kamena, zemlje, debala i granja formirati će se brlozi i tuneli što će dodatno obogatiti korištenje prostora nastambe. Čopor u novoj nastambi imati će očekivano 5 članova, a najviše 8.

Njen dizajn istovremeno će posjetiteljima osigurati  nekoliko kvalitetnih i zanimljivih pogleda prema životinjama te upotpuniti doživljaj prirodnog staništa jedne od najpoznatijih hrvatskih zvijeri.

Na sjeverozapadnom dijelu biti će promatračnica čije će oblikovanje podsjećati na šumsku kolibu, a izvest će se iz stijena istog oblikovanja kao kod susjedne nastambe na medvjede na koju će se „nadograditi“ drvena koliba. Na sjeveroistočnom će pak dijelu promatračnica biti u obliku brda na čijem će vrhu biti postavljeni otvori zaštićeni mrežom na različitim visinama. Oni će omogućiti jedinstvene panoramske poglede na nastambu, a ispod brda biti će tunel iz kojeg će posjetitelji (posebno djeca) moći promatrati vuka na razini tla nastambe.

Zbog zahtjevnosti projekta, isti je podijeljen u nekoliko faza. Prva faza koja je započela uključuje izgradnju dijela istočne , južne i zapadne ograde nastambe. Očekivani završetak izgradnje prvog dijela je početak sljedeće godine.

 

PRIJE POSLIJE
Površina: 700 m2 Površina: 1702,7 m2
Tradicionalna nastamba Bogatiji prirodni okoliš
Pogled kroz staklo i mrežu Pogled iz šumske kolibe
Duboki jarak Pogled sa brda
Nedostatan prostor za edukativne sadržaje Pogled iz tunela u razini tla
Vodene površine
Bogata edukacija

 

Više o sivim vukovima pročitajte OVDJE