SIVI VUK (Canis lupus)

SISTEMATIKA

 

Razred: SISAVCI (Mammalia)

Red: ZVIJERI (Carnivora)

Porodica: PSI (Canidae)

 

RASPROSTRANJENOST

Sjeverna Amerika, Europa, Azija i Bliski istok

 

OPIS   

Dužina tijela:

100 – 130 cm (mužjak) , 87-117 cm (ženka)

Dužina repa:

35 – 52 cm

Visina u grebenu :

oko 70 cm

Težina:

do 60 kg ( prosječna težina vuka u Hrvatskoj je 31 kg)

 

Boja krzna varira, ovisno o rasprostranjenosti, od bijele, sive, smeđe do crne boje.

 

STANIŠTE

Šume, travnata područja, tajge, tundre, pustinje i planine

 

PREHRANA

U prirodi: veliki biljojedi, mali glodavci, strvine

U zoo vrtu: goveđe meso, kunići, piletina

 

RAZMNOŽAVANJE

Iako u divljini nije rijetkost sresti vukove samce, životna zajednica u kojoj žive su čopori. U čoporu vlada stroga hijerarhija, prema kojoj se razmnožava samo dominantni par. Razdoblje parenja počinje u siječnju i traje sve do travnja. Ženka potom kopa brlog gdje će okotiti mlade i koju će mladi koristiti kao sklonište prvih par tjedana života. Nakon razdoblja gravidnosti koje traje 60–63 dana, ženka na svijet donosi od 1–11 mladunaca. Za mladunce se jednako brinu svi članovi čopora. Ženke postaju spolno zrele sa 2 godine starosti, a mužjaci tek nakon 3 godine. Neke mlade jedinke znaju napustiti čopor kada dosegnu spolnu zrelost.

 

NAČIN ŽIVOTA

Sivi vukovi su socijalne životinje koje žive u čoporima. Čopor se može sastojati od 2 do 36 članova (obično od 5 do 12 članova), a veličina ovisi o količini raspoložive hrane. Vučji čopor je hijerarhijski ustrojen: roditeljski par vukova drži dominantan položaj, a ostali pripadnici čopora međusobno grade odnose nadređenosti i podčinjenosti. Dominantan vuk ili vučica odlučuje kada će čopor ići u lov, gdje će biti brlog, a hijerarhijska struktura vidljiva je i pri hranjenju na plijenu: podčinjeni vukovi jedu nakon nadređenih. U jednoj godini vukovi imaju tzv. stacionarnu i nomadsku fazu. Stacionarna faza se odvija tijekom proljeća i ljeta, kada se kote mladi, a nomadska tijekom jeseni i zime. Vukovi se većinom kreću noću i mogu prijeći velike udaljenosti. Trče brzinom od 55 do 70 km/h. Teritorij koji pripada jednom čoporu može sezati od 130 do 13 000 km 2. Teritorij brane od svih uljeza.

 

GRABEŽLJIVCI

Drugi vukovi

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: 16 godina

U zoo vrtu: 20 godina

 

UGROŽENOST

IUCN: LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta

 

ZANIMLJIVOSTI

U Hrvatskoj mu je boja krzna uvijek siva; leđa i rep su tamnosive boje koja prema trbuhu i nogama prelazi u svijetlosivu

Odnos vukova i ljudi odrazio se u mnogim mitovima i bajkama. Huni su vjerovali da su im vukovi preci, a stari Turci su vučicu smatrali svojom pramajkom. Možda najpoznatija rimska mitologija, spominje da je Romula i Rema dojila vučica.

Vuka možemo naći i u književnosti, a pojavljuje se u basnama i bajkama kao što je Crvenkapica braće Grimm.

 

LITERATURA

 

Wilson, D. E., & Mittermeier, R. A. eds. (2009): Handbook of the Mammals of the World Vol. 1. Carnivores.  Lynx Edicions, Barcelona

Jelovnik Zoo vrta

http://www.iucnredlist.org/details/3746/0

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Canis_lupus/