Budite poput naših vidrica! 🦦❤
One ne štede na zagrljajima. ☺
Međunarodni je dan zagrljaja, pa pretjerajte s grljenjem onih koje smijete zagrliti! 🤗
Poštujte pritom epidemiološke mjere.