FAQ

FAQ 2020.

Imate li žirafu u Zoološkom vrtu?

Zoološki vrt grada Zagreba nema žirafe.

Jesu li žirafe ikada bile u Zoološkom vrtu?

Prve žirafe u Zoološki vrt grada Zagreba stigle su 1955., a u njemu su boravile do 1960. Od tada do danas nije bilo žirafa.

Imate li slona u Zoološkom vrtu?

Zoološki vrt grada Zagreba nema slonova.