Zoo Keeper Skills Competency Framework  Erasmus+

 You can find more information about project HERE

Zoo Keeper Skills Competency Framework radni je naziv projekta financiranog od strane EU fondova iz programa Erasmus+

 

Kako su se kroz desetljeća zoološki vrtovi mijenjali, tako se mijenjala i uloga timaritelja životinja. U samim počecima glavne dužnosti timaritelja bile su nahraniti i napojiti životinje te održavati njihove nastambe čistima. Danas posao timaritelja obuhvaća i mnoge druge obveze u svakodnevnoj brzi za životinje,  poput svakodnevnog nadzora životinja, obogaćivanje njihovog životnog prostora, medicinski trening, vođenje različitih evidencija i dokumentacije, sudjelovanje u edukativnim programima, komunikacija s posjetiteljima i mnoge druge aktivnosti. Uvijek igraju ključnu ulogu u pravilnom držanju životinja, njihovom dobrom zdravstvenom stanju, preventivi bolesti te uspješnoj reprodukciji. Također timaritelji su danas suočeni s cjeloživotnim učenjem, usvajanjem novih saznanja o životinjskom svijetu, savladavanjem novih tehnologija te brojnim izazovima vezanim uz zaštitu ugroženih vrsta i očuvanje okoliša.

Mogućnosti za obrazovanje i profesionalno usavršavanje timaritelja životinja nisu ujednačene na europskom području. Dok pojedine zemlje imaju standardizirane obrazovne kvalifikacije (npr. Sparsholt College, Hampshire, mogućnost stjecanja kvalifikacije –  Management of Zoo and Aquarium Animals (DMZAA)), u mnogim drugim zemljama mogućnosti i resursi nedostaju. To je rezultiralo jasnim nesrazmjerom vještina i kompetencija među timariteljima životinja diljem Europe. Početkom studenog 2015. godine započet je projekt kojim će se nastojati pozitivno djelovati na spomenutu problematiku, kroz ostvarenje ključnog cilja projekta do njegovog završetka u kolovozu 2018. godine.

 

Cilj projekta pod radnim nazivom Zoo Keeper Skills Competency Framework  je razvoj okvira za identifikaciju osnovnih ključnih kompetencija, povezanih s ulogom timaritelja i započinjanje izrade obrazovnih modula, kako bi se promovirao profesionalni razvoj timaritelja diljem Europske unije.  Nositelj projekta je Europsko udruženje zooloških vrtova

i akvarija (EAZA), dok je Zoološki vrt grada Zagreba jedan od 7 partnera na projektu. Za projekt su odobrena sredstva u visini 266.000 EUR od strane EU fondova iz programa Erasmus+.

Prvi transnacionalni susret partnera na projektu u svrhu planiranja i organizacije daljnjih aktivnosti. Amsterdam, prosinac 2015. godine.

Program će omogućiti povećanje kapaciteta timaritelja kroz provođenje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja putem iskustvenog učenja, promicanje boljih standarda rada sa životinjama,  poboljšanje rada na dobrobiti životinja te lakšu mobilnost radne snage između zooloških vrtova. Profesionalizacija uloge timaritelja pridonosi konkurentnosti europskoga gospodarstva te podiže vrijednost zoološkog vrta kao moderne turističke atrakcije, ali i kao poslodavaca s visokim profesionalnim mogućnostima.

Multiplier Event „Keep up with knowledge, skills and competence“ održan 25. travnja 2018. godine u Zagrebu, u organizaciji Zoo vrta i Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija

Događaj je planiran kao dobra prilika za upoznavanje s Okvirom i razumijevanje načina njegovog korištenja iz različitih perspektiva. Prije svega, htjeli smo predstaviti kako Okvir može pomoći u prepoznavanju zanimanja timaritelja životinja i podijeliti ideje na koje se sve načine može koristiti u različitim institucijama. Također, željeli smo postići produktivan dijalog među stručnjacima kako bismo odgovorili na najnovija pitanja na koji način institucije mogu surađivati u poboljšanju mogućnosti osposobljavanja timaritelja životinja i kako izgraditi mostove između tržišta rada i obrazovnog sustava. Svrha događaja je, između ostalog, povezivanje i suradnja s drugim zemljama i institucijama u cilju razmjene znanja i razvoja dobrih praksi.

 

Sudjelovati u predstavljanju i raspravljati o modelu zanimanja timaritelj životinja za mene osobno je jako bitno. Znanjem i iskustvom bez obzira na različiti smjer i stupanj obrazovanja  timaritelj treba proći uniformnu edukaciju kao i kolege u ostalim zemljama Europe.  Sve u cilju stjecanja novog znanja i primjene istog. Do zajedničkog modela na razini EAZA-e trebali bi po uzoru na ostale članice imati vlastiti program edukacije u našoj ustanovi. Kao i u ostalim zanimanjima tako i među nama timariteljima mora postojati potreba za stalnom nadogradnjom znanja, stjecanja novih iskustva i razmjene informacija sa kolegama.“

Timaritelj Ivan Šarić

European Professional Zookeeper Qualification Framework (EPZQF) – Europski kvalifikacijski okvir za zanimanje timaritelj životinja.

PREUZMI Europski kvalifikacijski okvir za zanimanje timaritelj životinja

Pogledajte kratak video o projektu :

https://www.facebook.com/pg/ZookeepersEU/videos/?ref=page_internal

Više o samom projektu možete pročitati i na službenoj web stranici projekta: https://www.zookeepers.eu/