Znate li da prerijski psi dio imena duguju lavežu?

A znate li što je koterija?

Najzanimljivije činjenice o životu prerijskih pasa doznajte u našem edukativnom filmu.

#ostanidoma #divljesrcegrada #CARE #5do100 #prerijskipas