Zmije predstavljaju skupinu životinja koje u većine ljudi, zbog mnogih predrasuda, izazivaju nelagodu i strah. Iako su zapravo fascinantne i vrlo korisne životinje (kontrola glodavaca) te imaju nezamjenjivu ulogu u ekosustavu, posvećuje im se jako malo pozornosti te se nerijetko njihovo ubijanje smatra herojskim djelom.

Praznovjerje, neznanje i strah postavljaju zmije u nezavidan položaj i mnogim vrstama se broj u prirodi znatno smanjuje. Svih naših 15 vrsta zmija zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode te ih je zabranjeno hvatati, uznemiravati i držati u zatočeništvu ili na bilo koji način ozljeđivati ili ubijati.

ZMIJE OKO NAS

U Hrvatskoj postoje samo tri vrste otrovnica – planinski žutokrug, poskok i riđovka. Od navedenih, na području Zagreba, na obroncima Medvednice vrlo rijetko možemo pronaći poskoka i riđovku. Naše je otrovnice lako prepoznati po karakterističnoj cik-cak šari na leđima, okomitim zjenicama, trokutastom obliku glave koja je jasno odvojena od vrata i po kratkom, zdepastom tijelu.

PLANINSKI ŽUTOKRUG
POSKOK
RIĐOVKA

Ostale zmije koje prirodno žive na području Zagreba (i Hrvatske) neotrovne su i bezopasne za čovjeka.

Na području Zagreba to su bjelica, bjelouška, ribarica i smukulja.  

Ljudi često misle da je sljepić (Anguis fragilis) zmija. Međutim, iako oblikom tijela podsjeća na zmiju, radi se o gušteru bez nogu. Glava mu je mala i na njoj se nalaze manje oči s kapcima, koje zmije nemaju. Također, za razliku od zmija, kao i svi gušteri imaju vidljive ušne otvore.

SUSRET SA ZMIJOM

Sasvim normalno je da zmiju susretnete u prirodi te nema potrebe za panikom. Zmije ne napadaju ljude bez razloga. No, ako ih se uznemiruje ili se osjećaju ugrožene, one će se braniti, stoga je pri izlazu u prirodu važno držati se nekoliko osnovnih smjernica.

  • Pri izlasku u prirodu treba nositi duge hlače i obuću koja štiti noge od ugriza.
  • U šetnji treba paziti da se ne staje na nepregledna mjesta.
  • Za odmorište je potrebno birati pregledna mjesta, a izbjegavati blizinu grmlja, nakupine kamenja ili granja i slično.
  • Pri susretu sa zmijom ne smijete paničariti jer se možete ozlijediti i vi i zmija.
  • Odaberite najsigurniji put da zmiju zaobiđete – jer može biti i više njih – i to barem na udaljenosti od 2 metra ako teren to dopušta.
  • Ako zmiju otrovnicu nije moguće zaobići, treba je zaplašiti udarcima štapom o tlo jer zmije preko donje čeljusti jako dobro osjete vibracije tla.

ZMIJE U DOMU

Ako zmiju primijetite u vlastitom domu, i ne znate kako postupiti, možete kontaktirati našu službu hvatača (tel. 01 2008 354), koja će preuzeti zmiju. Ukoliko je životinji potrebna veterinarska pomoć, bit će prevezena u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Nakon pregleda, prema potrebi će biti zadržana na skrbi, ili će biti vraćena u prirodu.

Ako pak zmiju primijetite u prirodi, zaobiđite ju i nastavite svojim putem – zmije imaju jednako pravo biti u prirodi kao i mi.

VIŠE INFORMACIJA O RADU OPORAVILIŠTA I PROJEKTU PRONAĐITE U BROŠURIOPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE – MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA

OPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE, MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA, PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 6.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

INVAZIVNE STRANE VRSTE

INVAZIVNE STRANE VRSTE

Jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje. Istovremeno, u oporavilištima se privremeno zbrinjavaju i  oduzete jedinke divljih vrsta životinja, ali...

SUVREMENA AMBULANTA ZA NAJBOLJU MOGUĆU SKRB

SUVREMENA AMBULANTA ZA NAJBOLJU MOGUĆU SKRB

Realizacijom projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza” dobivamo prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta u vlasništvu Grada Zagreba. U prizemlju objekta nalazit će se suvremena...

ZAPLIJENJENE I ODUZETE ŽIVOTINJE

ZAPLIJENJENE I ODUZETE ŽIVOTINJE

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba jedna je od 11 institucija u Republici Hrvatskoj koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovlastilo da provodi poslove oporavilišta za divlje životinje – sisavce, ptice, gmazove, vodozemce i beskralješnjake. U našem...