Oporavilište za strogo zaštićene životinje u sklopu Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba djeluje od travnja 2017. godine.  Već prve godine djelovanja, u Oporavilištu je skrb pružena za 140 životinja, a svake iduće godine, broj je samo rastao. Tako su se tijekom prošle godine u oporavilištu Zoološkog vrta našle čak 404 životinje.

Daleko je najviše bilo ptica, njih čak 313, no potrebnu skrb dobio je i 71 sisavac. Ukupno 20 gmazova pronađeno je i dovedeno na liječenje i oporavak u našu veterinarsku službu. Tako je kroz naše Oporavilište u 2021. Godini prošlo 49 strogo zaštićenih vrsta.

NAJČEŠĆE VRSTE

Najviše je bilo vjetruša (58), našeg najmanjeg sokola, a za njima slijede male ušare (32) i velike sjenice (32). Zbrinuto je i 29 svima poznatih selica – lastavica i čak 27 sova jastrebača. Naše je Oporavilište u prošloj godini postalo privremeni dom i za 26 impresivnih ptica grabljivica – škanjaca te 24 rode.

 

MALA UŠARA

 

ŠKANJAC

Osim ovih veličanstvenih letećih stvorenja, u Oporavilištu je svoje utočište pronašlo i 14 običnih čančara, a za one koji ne znaju – riječ je o dražesnoj, no nažalost ugroženoj vrsti kornjače.

Među sisavcima, daleko su najbrojniji bili šišmiši – njih 68, a pomoć naših veterinara dobila su i dva puha te jedan dabar.

 

OBIČNA ČANČARA

 

ŠIŠMIŠ

 

PUH

PROJEKT

Realizacijom projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ dobivamo prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta u vlasništvu Grada. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete strogo zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak sisavaca, često šišmiša, brojnih ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. 

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU PRONAĐITE U BROŠURIOPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE – MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA

OPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE, MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA, PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 6.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

https://zoo.hr/divlje-zivotinje-u-gradu/

https://zoo.hr/jazavci-u-nasem-gradu/

https://zoo.hr/kako-se-zivotinje-iz-oporavilista-vracaju-u-prirodu/

https://zoo.hr/kako-pozivi-gradana-spasavaju-zivote/

https://zoo.hr/zbrinjavanje-divljih-zivotinja-u-ustanovi-zooloski-vrt-grada-zagreba/

https://zoo.hr/predstavljen-je-projekt-oporaviliste-za-divlje-zivotinje-modernizacija-zooloskog-vrta-grada-zagreba-iii-faza/