Građani Zagreba znaju da se Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba sastoji od dvije funkcionalne cjeline koje se bave životinjama; Zoološkog vrta grada Zagreba smještenog u Maksimiru i Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu. Kada udružimo znanje i iskustvo sa obje lokacije dobivamo sustav zbrinjavanja divljih životinja u našoj ustanovi.

Koga zbrinjavamo i zašto?

Od travnja 2017. godine naša je ustanova registrirana kao jedno od Oporavilišta u Republici Hrvatskoj što znači da imamo dozvolu za zbrinjavanje strogo zaštićenih vrsta. Strogo zaštićene vrste možemo primiti iz cijele Hrvatske kao i one oduzete u prekograničnom prometu.

Prema Programu zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018./2019.-2027./2028. naša ustanova zbrinjava i sve ostale iscrpljene ili ozlijeđene divlje životinje, ali samo s područja grada Zagreba.

 

Koja znanja posjedujemo i zašto su nam stanovnici Zagreba i Hrvatske važni?

Ovdje najvažniju ulogu imaju upravo građani bez kojih bi naš sustav teško saživio. Naime, upravo građani najčešće pronalaze ozlijeđenu i iscrpljenu divlju životinju te kontaktiraju Info centar u Skloništu Dumovec. Poziv zaprima i tim hvatača koji izlaze na teren i pomažu uloviti i osigurati životinju. Nakon toga, prevoze ju u posebnom vozilu do veterinarske ambulante u Zoološkom vrtu grada Zagreba gdje joj veterinari pružaju potrebnu pomoć. Ukoliko je potrebna dulja skrb i smještaj uključuju se djelatnici stručne službe i timaritelji koji znaju kako održati divlju životinju na životu van njenog prirodnog staništa.  Ono čemu svi težimo je njen uspješan povratak u prirodu.

Koja je važnost projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ za zbrinjavanje divljih životinja?

Ono što našoj Ustanovi najviše nedostaje su kapaciteti za prihvat i oporavak divljih životinja. Kroz ovaj projekt, između ostalog, osigurat će se suvremeni smještajni i karantenski prostori te opremljena veterinarska ambulanta. Uspješnom radu pridonijet će specijalizirano vozilo za hvatače s opremom.

Oporavilište za divlje životinje je mjesto na kojem će se prvi put objediniti stručna znanja i ekspertiza djelatnika Zoološkog vrta grada Zagreba i skloništa Dumovec u jedinstvenom objektu.  Sam projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a u ovoj zajedničkoj priči važan zadatak imaju i svi građani – osigurati siguran i slobodan život divljim vrstama koje obitavaju uz nas jednako kao i mi uz njih.

Tako će rad novog Oporavilišta pridonijeti očuvanju bioraznolikosti i zelenoj infrastrukturi grada Zagreba.

OPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE, MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA, PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

BESPOVRATNA SREDSTVA (IZNOS EU SUFINANCIRANJA): 6.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba.