USTONOŠA (Pseudotropheus sp.)

SISTEMATIKA

Razred: Actinopterygii

Red: Perciformes

Porodica: Cichlidae

 

RASPROSTRANJENOST

Jezero Malawi

 

OPIS

Duljina tijela: od 8 do 10 cm

Mužjak je plave boje sa crnim, okomitim crtama i na repnoj peraji i na kraju leđne peraje imaju prepoznatljivu žutu boju. Ženka je smeđe boje, s plavim odsjajem na vrhu leđne peraje.

 

STANIŠTE

Pješćano dno slatkih voda

 

PREHRANA

U prirodi: alge, biljke

U zoo vrtu: odgovarajuća dehidrirana hrana za ribe 

 

RAZMNOŽAVANJE

U vrijeme mrijesta mužjak pleše svoj „svadbeni“ ples . Na taj način mami ženku u jamu koju je namijenio za gnijezdo. Mužjak struže analnu peraju na stijenu i time pokazuje ženki gdje da položi jaja. Ženka ih položi na to mjesto i  odmah ih pokupi nazad, ali je mužjak u tome sputava. Mužjak i ženka ponavljaju ovu radnju nekoliko sati. Nakon nekog vremena ženka ipak ostavi jaja na stijeni i mužjak ih oplodi. Nakon 18 do 20 dana se razviju mlade ribe.

 

NAČIN ŽIVOTA

Mirna riba, agresivna jedino u vrijeme mrijesta.

 

GRABEŽLJIVCI

Veće ribe

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: nema dostupnih podataka

U zoo vrtu: nema dostupnih podataka

 

UGROŽENOST

IUCN: VU – osjetljiva vrsta

 

LITERATURA

 

http://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=1460

http://www.akvarij.net/index.php?option=com_content&view=article&id=428:pseudotropheus-spelongatus-mpanga&catid=16&Itemid=58