[#5DO100 – RIS]

U povodu toga želimo vam skrenuti pozornost na pet životinja povezanih s našim podnebljem, a u čije smo projekte zaštite i istraživanja uključeni.

Euroazijski ris najveći je od svih risova. U Hrvatskoj i Sloveniji  živi mala populacija risova koja se ojačava doseljavanjem jedinki u sklopu projekta @LIFE Lynx.

Žive u gorju. Sjajni su lovci, pa im je uz ptice i male sisavce na jelovniku i plemenita divljač.

Više o risu doznajte kod nas u subotu!

#5do100 #vidimose #ris