SOS STORK HRVATSKA

Naziv projekta: SOS STORK Hrvatska

Partneri: SOS Storch – Storchenzug im Wandel, Park prirode Lonjsko polje

Godina početka projekta: 2015.

Status: Aktivan

Vrsta: bijela roda (Ciconia ciconia)

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a: Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenoj knjizi: Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Sažetak projekta :

Bijele rode jedne su od najpoznatijih ptica selica u Hrvatskoj. Svojim velikim bijelim krilima koja mogu biti raspona i do metar i pol duljine, plijene svačiju pozornost. Može ih se vidjeti kako se gnijezde na krovovima kuća, na vrhu telefonskih i rasvjetnih stupova, na dimnjacima i zidovima napuštenih kuća, čak i na umjetnim površinama i platformama koje čovjek napravi prvenstveno da omogući rodama lakše gniježđenje. Iako mogu živjeti na različitim staništima, od Afričkih savana i stepa, preko europskih livada i šikara, oranica i gospodarskih površina koja čovjek redovito obrađuje do močvarnih i poplavnih područja, rode se često zadržavaju i u urbaniziranim sredinama gdje lako mogu naći povoljno i sigurno mjesto za gniježđenje. Katkad su takva urbanizirana područja i izvor hrane.

2000. godine švicarski NVO za zaštitu roda „Stork Switzerland“ pokrenula je projekt praćenja roda satelitskom telemetrijom pod nazivom „SOS Stork“ s ciljem utvrđivanja i smanjenja prijetnji sigurnosti roda na zapadnom selidbenom putu. Dobiveni podaci (s 45 označenih jedinki) ukazali su na to da se ponašanje roda u zapadnoj Europi promijenilo – veći dio roda provodi barem prve svoje zime na otvorenim odlagalištima otpada u pokrajini Andaluziji, Španjolska, pa odlagališta otpada imaju veliki utjecaj na selidbu roda na zapadnom selidbenom putu. Budući da prema zakonskim odredbama iz 1999. godine količina organskog otpada na takvim odlagalištima do 2016. godine mora biti smanjena na 3%, hrana ovoga tipa rodama neće više biti dostupna u sadašnjim količinama.

Obilježavanjem i praćenjem roda želi se utvrditi trasa putovanja odnosno selidba istočnog selidbenog puta kojima rode s naših prostora putuju na jug. Također, želi se provjeriti postoje li i na tom putu mjesta na kojima se rode češće i dulje zaustavljaju, jesu li to urbanizirani prostori, livade ili močvare ili pak odlagališta otpada te kako daleko na jug Afrike dolaze naše rode. Osim toga, mogu se utvrditi i glavne opasnosti s kojima se rode na svom putovanju susreću, poput visokih električnih vodova i otvorenih vodotornjeva. Na rode se pričvrste mali odašiljači koji u određenim vremenskim intervalima šalju podatke o trenutnoj lokaciji. Za slanje podataka se koristi mreža mobilne tehnologije preko koje podaci stižu u centar te se računalno obrađuju.

Suradnja između Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba i NVO Stork Switzerland aktivno je započela 2015. godine kad smo u PP Lonjsko polje satelitskim odašiljačem označili jednu mladu jedinku u gnijezdu u selu Čigoč (Maksi) te jednu jednogodišnju jedinku rehabilitiranu u udruzi AWAP (Lonja). Suradnja se nastavila 2016. godine kad smo označili dvije odrasle jedinke (Leta i Tesla). 2017. godine označili smo još tri jedinke: dvije odrasle u selu Čigoč: Pomona i Tesla II i jednu mladu u selu Osekovo: Nikola. 2018 godine označili smo još osam novih jedinki, dok je u 2019. godine označeno 7 jedinki bijele rode. Nažalost 2020. godine, zbog izazova uzrokovanih pandemijom SARS-CoV-2, nismo označili niti jednu jedinku dok smo u 2021. godini označili četiri mlade jedinke.

181159 (2022.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 181159

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje (Jasenovac)

metalni prsten : TA18036

označni prsten :T7C5

223515 (2022.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 223515

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje (Jasenovac)

metalni prsten : TA18029

označni prsten : T7AW

191886 (2021.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 191886

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje

213371 (2021.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 213371

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje

213371 (2022.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 213371

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje (Jasenovac)

metalni prsten :TA18041

označni prsten :T7CA

223516 (2022.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 1223516

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje (Jasenovac)

metalni prsten : TA18028

označni prsten : T7AV

191887 (2021.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 191887

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje

213372 (2021.)

dob : juvenilna jedinka

broj odašiljača : 213372

mjesto označavanja : Park prirode Lonjsko polje

181155 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16323

broj označnog prstena: T6P8

broj odašiljača : 181155

datum označavanja: 26.06.2019.

mjesto označavanja : Zagreb, Jakuševec

181160 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16320

broj označnog prstena: T6P5

broj odašiljača : 181160

datum označavanja: 26.06.2019.

mjesto označavanja : Zagreb,Jakuševec

191884 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16308

broj označnog prstena: T670

broj odašiljača : 191884

datum označavanja: 12.06.2019.

mjesto označavanja : PP LP, Osekovo

191885 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA13980

broj označnog prstena: T672

broj odašiljača : 191885

datum označavanja: 11.06.2019.

mjesto označavanja : PP LP, Jasenovac

191887 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16324

broj označnog prstena: T6P9

broj odašiljača : 191887

datum označavanja: 26.06.2019.

mjesto označavanja : Zagreb, Jakuševec

181156 (2018.)

 

dob: juvenilna jedinka

spol:

broj prstena: TA07659

broj označnog prstena: T3CR , bijeli

broj odašiljača : 181156

datum označavanja: 12.06.2018.

mjesto označavanja : PP LP,Drenov bok

181159 (2018.)

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA13189

broj označnog prstena: T5CJ, bijeli

broj odašiljača: 181159

datum označavanja: 21.06.2018.

mjesto označavanja: Zagreb ,Jakuševec

OT-30-3G (2019.) 191886

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16314

broj označnog prstena: T655

broj odašiljača : 191886

datum označavanja:

mjesto označavanja : PP LP, Stružec

datum i mjesto uginuća : 25.07.2019.

uzrok uginuća : uzrok nepoznat 

JASENOVAC (2018.) 181154

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA07676

broj označnog prstena: T3C7 , bijeli

broj odašiljača : 181154

datum označavanja : 12.06.2018

mjesto označavanja : PP LP, Jasenovac

datum i mjesto uginuća : 02.08.2018. , Bosna i Hercegovina

uzrok uginuća : elektrokucija

LETAN (2018.) 181157

dob : odrasla jedinka

spol :

broj prstena : TA10446

broj označnog prstena : T3CN, bijeli

broj odašiljača : 181157

datum označavanja : 11.06.2018

mjesto označavanja : PP LP, Čigoč

181160 (2018.)

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA13188

broj označnog prstena: T5CL, bijeli

broj odašiljača : 181160

datum označavanja: 21.06.2018.

mjesto označavanja: Zagreb,Jakuševec

datum i mjesto uginuća : 27.07.2018., Zagreb

uzrok uginuća :

Na temelju patomorfološkog, patohistološkog i rendgenološkog nalaza postavlja se temeljita sumnja da je jedinka uginula od posljedica brojnih traumatskih povreda

(lomovi – kralješci u području atlanto okcipitalnog zgloba, drugog do trećeg te sedmog do desetog vratnog kralješka; lijeva nadlaktična kost, korakoidna kost, poprečni prijelom svih vertebralnih rebara s lijeve strane; ozljede mekih tkiva – opsežno krvarenje s kontuzijom velikog mozga, oštećenost mišićja u području gore navedenih lomova, parenhimska laceracija jetre duljine 2 cm, slezena bez strukture poput kašaste mase) koje su nastale akutno.

TESLA II (2017.)

dob : odrasla jedinka

spol :

datum označavanja: 13.06.2017

mjesto označavanja: PP LP, Čigoč

broj prstena: TA 13630

broj označnog prstena: T4FL, bijeli

broj odašiljača : 5750

datum i mjesto uginuća : 22.07.2018. , Turska

uzrok uginuća : uzrok nepoznat

POMONA (2017.)

dob: odrasla jedinka

spol:

broj prstena : TA13631

broj označnog prstena:  T4FT, žuti

broj odašiljača :  5742

datum označavanja: 13.06.17

mjesto označavanja : PP LP, Čigoč

datum i mjesto uginuća : 05.07.2018. , Čigoč

uzrok uginuća : Na temelju patomorfološke pretrage utvrđena je gotovo potpuna ogoljenost kostura s mjestimice vidljivim ostatcima poput pergamenta osušena, smećkastoga tkiva. Zbog visokog stadija propadanja lešine (skeletonizacija) ne može se utvrditi da li je prijelom nadlaktice nastao za vrijeme života jedinke. Rendgenskom pretragom nije utvrđena prisutnost projektila tipa streljiva.

TESLA (2016.)

dob: odrasla jedinka

spol :

datum označavanja : 15.06.2016

mjesto označavanja : PP LP, Čigoč

broj prstena : TA13287

broj označnog prstena: TJ36, žuti

broj odašiljača: 5027

datum i mjesto uginuća : 11.04.2017., Libanon

uzrok uginuća : uzrok nepoznat

MAKSI (2015.)

dob: juvenilna jedinka

spol:

datum označavanja : 27.06.2015

mjesto označavanja : PP LP, Čigoč

broj prstena : TA 12458

broj označnog prstena: V12 , žuti

broj odašiljača: 4484

težina: 3,8kg

datum i mjesto uginuća : 03.09.2016., Čad

uzrok uginuća uzrok nepoznat

5028 (2019.)

dob : juvenilna jedinka

broj prstena : TA16305

broj označnog prstena: T67U

broj odašiljača : 5028

datum označavanja: 12.06.2019.

mjesto označavanja : PP LP, Osekovo

181155 (2018.)

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA07649

broj označnog prstena: T3CL, bijeli

broj odašiljač: 181155

datum označavanja: 12.06.2018.

mjesto označavanja: PP LP, Jasenovac

datum i mjesto uginuća : 30.07.2018. , Oporavilište/Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

uzrok uginuća : uzrok nepoznat

uzrok stradavanja  :  kolizija

OSEKOVO (2018.) 181158

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA13178

broj označnog prstena: T5C8, bijeli

broj odašiljača : 181158

datum označavanja : 20.06.2018.

mjesto označavanja : PP LP, Osekovo

 

5028 (2018.)

dob : juvenilna jedinka

spol :

broj prstena : TA13152

broj označnog prstena: T4R3, bijeli

odašiljač : ID 5028

datum označavanja: 21.06.2018.

mjesto označavanja : Zagreb,Jakuševec

datum i mjesto uginuća : 14.08.2018. , Srbija

uzrok uginuća : uzrok nepoznat

NIKOLA (2017.)

dob: juvenilna jedinka

spol :

broj prstena: TA 13635

broj označnog prstena: T478, bijeli

broj odašiljača: 5751

datum označavanja: 14.06.2017.

mjesto označavanja: PP LP, Osekovo

datum i mjesto uginuća : 11.12.2017., Etiopija

uzrok uginuća : uzrok nepoznat

LETA (2016.)

dob: odrasla jedinka

spol:

datum označavanja: 15.06.2016

mjesto označavanja : PP LP, Čigoč

broj prstena: TA13288

broj označnog prstena : TU88, žuti

broj odašiljača : 5028

datum i mjesto uginuća : 29.05.2018., Čigoč

uzrok uginuća :

Rendgenološkom pretragom utvrđena je prisutnost stranog metalnog tijela u stražnjem dijelu trbušne šupljine. Vanjskim pregledom lešine utvrđeno je crvenkasto obojano perje duž desne strane vrata, ramenog područja, unutrašnje strane desnoga krila i postranog dijela trupa do prijelaza prsnog u trbušni dio prsnotrbušne šupljine. Brojni krvni ugrušci i potkožna krvarenja u potkožju vrata i mekih tkiva su nastali za vrijeme života jedinke. Ova krvarenja dovode se u vezu s metalnim stranim tijelom jer je utvrđen okrugli otvor u mekim tkivima između pretposljednjeg i posljednjeg rebra te kanal koji je izlazni otvor imao u mekim tkivima desnog ramenog područja. Radi se o spolno aktivnoj jedinci ženskoga spola.

Prema gore navedenom nalazu i bez obzira na nemogućnost pronalaska metalnog stranog tijela možemo pretpostaviti da je predmetna životinja uginula od posljedice nastrijela.

LONJA (2015.)

Zoo – AWAP rehab bird

dob : jednogodišnja jedinka

spol : ♀

datum označavanja: 24.06.2015

broj prstena: TA 09470

broj označnog prstena: TN57 , žuti

broj odašiljača : 4483

mjesto označavanja: Zoo Zagreb

mjesto puštanja: PP LP, Čigoč

datum puštanja: 27.06.15

datum i mjesto uginuća : 12.02.2016. , Čad

uzrok uginuća : uzrok nepoznat