SOS STORK HRVATSKA

Naziv projekta: SOS STORK Hrvatska

Partneri: SOS Storch – Storchenzug im Wandel, Park prirode Lonjsko polje

Godina početka projekta: 2015.

Status: Aktivan

Vrsta: bijela roda (Ciconia ciconia)

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a: Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenoj knjizi: Najmanje zabrinjavajuća (LC)

 

O PROJEKTU

Bijele rode jedne su od najpoznatijih ptica selica u Hrvatskoj. Svojim velikim bijelim krilima koja mogu biti raspona i do metar i pol duljine, plijene svačiju pozornost. Može ih se vidjeti kako se gnijezde na krovovima kuća, na vrhu telefonskih i rasvjetnih stupova, na dimnjacima i zidovima napuštenih kuća, čak i na umjetnim površinama i platformama koje čovjek napravi prvenstveno da omogući rodama lakše gniježđenje. Iako mogu živjeti na različitim staništima, od Afričkih savana i stepa, preko europskih livada i šikara, oranica i gospodarskih površina koja čovjek redovito obrađuje do močvarnih i poplavnih područja, rode se često zadržavaju i u urbaniziranim sredinama gdje lako mogu naći povoljno i sigurno mjesto za gniježđenje. Katkad su takva urbanizirana područja i izvor hrane.

2000. godine švicarski NVO za zaštitu roda „Stork Switzerland“ pokrenula je projekt praćenja roda satelitskom telemetrijom pod nazivom „SOS Stork“ s ciljem utvrđivanja i smanjenja prijetnji sigurnosti roda na zapadnom selidbenom putu. Dobiveni podaci (s 45 označenih jedinki) ukazali su na to da se ponašanje roda u zapadnoj Europi promijenilo – veći dio roda provodi barem prve svoje zime na otvorenim odlagalištima otpada u pokrajini Andaluziji, Španjolska, pa odlagališta otpada imaju veliki utjecaj na selidbu roda na zapadnom selidbenom putu. Budući da prema zakonskim odredbama iz 1999. godine količina organskog otpada na takvim odlagalištima do 2016. godine mora biti smanjena na 3%, hrana ovoga tipa rodama neće više biti dostupna u sadašnjim količinama.

Obilježavanjem i praćenjem roda iz Lonjskog polja želi se utvrditi trasa putovanja odnosno selidba istočnog selidbenog puta kojima rode sa naših prostora putuju na jug. Želi se provjeriti postoje li i na tom putu mjesta na kojima se rode češće i dulje zaustavljaju, jesu li to urbanizirani prostori, livade ili močvare te kako daleko na jug Afrike dolaze naše rode. Osim toga, mogu se utvrditi i glavne opasnosti s kojima se rode na svom putovanju susreću, poput visokih električnih vodova i otvorenih vodotornjeva. Na rode se pričvrste mali odašiljači koji u intervalima od 20 minuta šalju podatke o trenutnoj lokaciji. Za slanje podataka se koristi mreža mobilne tehnologije preko koje podaci stižu u centar te se računalno obrađuju.

Suradnja između Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba i NVO Stork Switzerland aktivno je započela 2015. godine kad smo u PP Lonjsko polje satelitskim odašiljačem označili jednu mladu jedinku u gnijezdu u selu Čigoč (Maksi) te jednu jednogodišnju jedinku rehabilitiranu u udruzi AWAP (Lonja). Suradnja se nastavila 2016. godine kad smo označili dvije odrasle jedinke (Leta i Tesla). 2017. godine označili smo još tri jedinke: dvije odrasle u selu Čigoč: Pomona i Tesla II i jednu mladu u selu Osekovo: Nikola. U 2018 označili smo još osam novih jedinki od kojih je nažalost četiri već završilo svoje putovanje.