SIVI PUH (Glis glis)

SISTEMATIKA

Razred: SISAVCI (Mammalia)

Red: GLODAVCI (Rodentia)

Porodica: PUHOVI (Gliridae)

 

RASPROSTRANJENOST

Europa i zapadna Azija

 

OPIS

Veličina tijela: 13-18 cm, rep do 10-17 cm

Težina tijela: 80-140 g nakon hibernacije, 105-228 g prije hibernacije

Mali do srednje veliki glodavci kratkih udova i kitnjastog repa. Na prednjim udovima imaju četiri, a na stražnjim pet prstiju s malim savinutim kandžama. Krzno je sive boje, osim ventralno, gdje je bijelo.

 

STANIŠTE

Listopadne ili mješovite šume, pećine, kuće.

 

PREHRANA

U prirodi: žirevi, lješnjaci, voće, cvijeće, lišće, gljive, kukci i manji beskralježnjaci.

U zoo vrtu: orašasti plodovi , voće

 

RAZMNOŽAVANJE

Za razliku od ostalih sisavaca ne pare se svake godine već samo onda kada ima dovoljno hrane. Nakon 25 dana gravidnosti okoti se od 1 do 13 mladunaca 8 (prosjek 5) . Ženke se brinu za mladunce uz pomoć mužjaka. Nakon 1,5 mjeseci mladi se počinju živjeti samostalno i odlaze iz gnijezda . Spolno zreli postaju sa 2 godine.

 

NAČIN ŽIVOTA

Noćne su životinje tako da dan provode sakriveni u dupljama ili drugim skloništima. Prisutna je dnevna dormancija (uspavanost) , hibernacija i estivacija (ljetno mirovanje) , a sve periode preživljavaju zahvaljujući rezervama masti. Iako su solitarni i asocijalni, periode mirovanja mogu provesti sa srodnijim jedinkama.

 

GRABEŽLJIVCI

Ptice grabljivice, štakori, lisice, medvjedi, divlje mačke, ljudi

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: 3-5 godina

U zoo vrtu: 8 godina

 

UGROŽENOST

LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta

 

ZANIMLJIVOSTI

Hibernacija traje čak 7-8 mjeseci .

 

LITERATURA

Wilson, D. E., Lacher, T.E., Jr & Mittermeier, R. A. eds. (2016): Handbook of the Mammals of the World Vol. 6. Lagomorphs and Rodents I.  Lynx Edicions, Barcelona

Jelovnik Zoo vrta

http://animaldiversity.org/accounts/Glis_glis/

http://www.iucnredlist.org/details/39316/0