Naziv projekta : Siguran let – edukacija o sprječavanju kolizije divljih vrsta ptica sa staklenim površinama

Partneri : /

Godina početka projekta : 2016.

Status : Aktivan

Vrsta : divlje ptice

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a : /

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenom popisu  : /

Sažetak projekta :

Uz gubitak staništa i predatore, kolizija s objektima izgrađenim od strane ljudi, pa tako i staklenim površinama, jedna je od najvećih prijetnji za divlje ptice. Zbog velikih brzina kojim lete, udarac u staklenu prepreku za ptice najčešće ima za posljedicu uginuće. Zoološki vrt grada Zagreba posvetio se zaštiti ptica na način da učini površine na svom području sigurnijim za ptice u letu. Praćenje stanja u Zoo vrtu, bilježenje lokacija i učestalosti kolizija divljih ptica sa staklenim površinama prvi je korak ka sprječavanju neželjenih događaja. Nakon monitoringa staklenih površina u Zoo vrtu, za mjesta koja se pokažu opasna za divlje ptice, izrađuje se prikladna zaštita. Kreirana je zaštitna folija koja je testirana na  površinama koje su se pokazale najopasnijim za ptice u letu. Namjera je tu foliju ponuditi i široj javnosti. Odgovornost Zoo vrta je educiranje posjetitelja o različitim prijetnjama za divlje vrste širom svijeta, a posebice podizanje svijesti o pitanjima koja utječu na biljni i životinjski svijet u našoj zajednici.  Ovim projektom Zoološki vrt grada Zagreba doprinijeti će zaštiti divljih ptičjih vrsta na svom području te proširiti svoje edukativne dosege, podići svijest javnosti o problemu i potaknuti građane da zaštite ptice oko svog doma.

Opći cilj projekta je podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnih divljih vrsta koji se ostvaruje kroz specifične ciljeve: educiranje posjetitelja Zoološkog vrta i šire javnosti o koliziji ptica sa staklenim površinama, pružanje alata za rješavanje navedenog problema u vlastitom domu i okolini, prikaz dobre prakse unutar granica Zoo vrta, popularizaciji potrebe očuvanja divljih vrsta na lokalnoj razini kod učenika te šire javnosti.

Specifični ciljevi projekta su da Zoološki vrt na kvalitetan način pripremi edukaciju o divljim pticama kroz publikaciju koja će posjetiteljima i široj publici omogućiti uvid u važnost očuvanja divljih vrsta i utjecaj svakoga od nas na divlje vrste na lokalnoj razini. Također na kritična mjesta na području Zoo vrta primjenit će se idealna rješenja kako bi se maksimalno smanjio broj uginulih ptica zbog udarca u staklenu površinu u Vrtu. Uz svaku takvu površinu postavit će se i dvojezični (hrvatski i engleski jezik) edukativni sadržaj kako bi posjetitelji uvidjeli važnost primjene takvih rješenja na staklima i uvidjeli mogućnost jednostavne primjene u vlastitom domu. Zoološki vrt će poticati i druge institucije da isto učine na svom području. Projektom će se i uspostaviti bolja povezanost zaposlenika, vanjskih suradnika – edukatora i volontera koji će zajedničkim učinkom povećati kvantitativan i kvalitativan doseg pri ukazivanju na važnost očuvanja lokalne faune. Također projekt će uključiti i javnost, tj. „amatere znanstvenike“, koji će svojim doprinosom igrati veliku ulogu u očuvanju ptica.

Kako bismo popularizirati potrebu očuvanja divljih vrsta na lokalnoj razini kod učenika, izrađen je poster s osnovnim problemima i uputama kako se u svakoj školi, ali i u svakom domu može doprinijeti zaštiti ptica. Poster se trajno dijeli svakoj školskoj grupi koja sudjeluje na bilo kojem od brojnih obrazovnih programa Zoološkog vrta grada Zagreba.

U projekt smo aktivno uključili Privatnu umjetničku gimnaziju iz Zagreba. Gimnazijalci svoj doprinos daju kroz razvoj ideja za dizajn naljepnica za stakla koja će biti ponuđena široj javnosti kao učinkovito rješenje za problem kolizije ptica sa staklenim površinama u privatnim i ostalim objektima.