RIJEČNA KORNJAČA (Mauremys caspica rivulata)

SISTEMATIKA

 

Razred : GMAZOVI (Reptilia)

Red : KORNJAČE (Testudines)

Porodica : RIJEČNE I BARSKE KORNJAČE (Geomydidae)

RASPROSTRANJENOST U SVIJETU  

od zapadne Azije pa sve do zemalja Balkanskog poluotoka

 

RASPROSTRANJENOST U HRVATSKOJ 

na krajnjem jugu Hrvatske, Duborvačko-neretvanska županija

 

 

OPIS

Veličina tijela: 14-21 cm

Oklop je ovalan i gladak, zelene, crne ili smeđe boje. Glava i udovi mogu biti prošarani žutim ili krem linijama.

 

STANIŠTE

rijeke,potoci, kanali za navodnjavanje,izvori, lokve, jezera,močvare

 

PREHRANA

U prirodi: 

Riječne kornjače su oportunistički omnivori koji preferiraju životinjsku hranu. Mlade se životinje hrane isključivo malim rakovima, kolutićavcma, kukcima i njihovim ličinkama, mekušcima, malim ribama, ličinkama vodozemaca i strvinarima. Odrasli osim životinjske hrane jedu i mnogo biljne hrane, nitaste alge i različito vodeno bilje.

U zoo vrtu:

filet pastrve, odgovarajuća dehidrirana hrana za kornjače

 

RAZMNOŽAVANJE

Najvažnija mikrostaništa za polaganje jaja su travnjaci u blizini vodenih tijela koja se koriste za parenje . Razdoblje parenja je u proljeće, od travnja do sredine lipnja, ovisno o podruju. Parenje se odvija pod vodom , iako je povremeno  moguće i na kopnu. 4-6 jaja ženka polaže u lipnju ili srpnju. Duguljasta jaja veličine 25×38 mm uspješno se inkubiraju u uvjetima srednje do visoke vlage 75-90% na 27-30C pri čemu inkubacija traje tri do četiri mjeseca. Mladi su dugi 2-3 cm i preferiraju male rubne bazene većih voda ili plića područja s gušćom vegetacijom i vrlo muljevitim dnom u koje se brzo mogu skloniti.

 

NAČIN ŽIVOTA

Ukoliko žive u toplijim krajevima, u privremenim kopnenim vodama, biti će prisiljene estavirati, odnosno mirovati u mulju. Ukoliko žive u hladnijim krajevima, zimu će provesti u hibernaciji, odnosno zimskom snu. Većinu vremena provode sunčajući se, a kada su napadnute odmah bježe u vodu.

 

GRABEŽLJIVCI

Rode

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: preko 40 godina

U zoo vrtu: preko 40 godina

 

UGROŽENOST

NE – nije procijenjena

 

ZANIMLJIVOSTI

u područjima gdje je temperatura voda kroz godinu iznad granične temperature od 13 C, riječne kornjače ne hiberniraju i hrane se čitave godine. U sjevernijim dijelovima areala hiberniraju u mulju ispod vode.

 

LITERATURA

http://www.freshmarine.com/western-caspian-turtle.html

http://www.petguide.com/breeds/turtle/caspian-pond-turtle/

http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Mauremys&species=rivulata

Štih, A., Koren, T., Zadravec, M.
(2015): Riječna kornjača – skroviti stanovnik južne Hrvatske.
Hrvatsko herpetološko društvo