Razvijajmo kompetencije zajedno!

Stručni skup za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta  u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

Obrazovni sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina

11.-15. Siječnja 2021.

Stručno usavršavanje nastavnika osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta Europskog socijalnog fonda:  “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba organizirala je 35 sati neposredne nastave namijenjene strukovnim nastavnicima iz Obrazovnog sektora Poljoprivrede, prehrane i veterine, s ciljem unapređenja njihovih kompetencija i obrazovnih kapaciteta, kako bi mogli primjereno odgovoriti na promjene koje se događaju u sustavu odgoja i obrazovanja. Obrazovni sadržaj stručnog skupa bio je strukturiran u dvije cjeline koje obuhvaćaju odabrana tematska područja, neizostavna u osiguranju dobrobiti životinja pod ljudskom skrbi.

Cilj prvog dijela sadržaja bio je upoznati polaznike s osnovnim metodama zaštite zdravlja životinja pod ljudskom skrbi te s osnovama postavljanja (kreiranja) i održavanja uravnotežene prehrane. Drugi dio sadržaja obuhvaćao je upoznavanje polaznika s metodama proučavanja ponašanja životinja s ciljem da ih se osposobi da mogu prepoznati pojedina urođena, naučena i nepoželjna ponašanja, načine njihova poticanja kao i načine na koje životinje odgovaraju na podražaje. Nastavno na obrazovni sadržaj proučavanja životinjskog ponašanja, polaznici su se upoznavali s metodama upravljanja okolišem unutar kojeg se životinje nalaze (procesom obogaćivanja životnog okoliša) te dizajnom njihovih nastambi. Nakon svake nastavne cjeline, polaznima smo dali kratki evaluacijski upitnik kako bi dobili njihov osvrt na pripremljeni nastavni sadržaj te informaciju o zadovoljstvu s načinima i vještinama prijenosa informacija od strane predavača. Svi nastavni sadržaji, kao i vještine svih predavača, su od strane polaznika ocijenjeni pozitivno, uz najveću ponuđenu ocjenu. Polaznici su iskazali zadovoljstvo s odslušanim teorijskim dijelom edukacije, kao i s pripremljenim praktičnim zadacima koje su odrađivali samostalno ili u paru.

Predavanja i radionice bile su pripremljene na način da potaknu strukovne nastavnike na drugačiji pristup učenju i poučavanju u njihovom svakodnevnom radu. Primjenom inovativnih metoda i postupaka učenja demonstriranih tijekom stručnog skupa nastavnicima će u budućem radu omogućiti razvijanje novih vještina, prijeko potrebnih za  uspješnu provedbu reforme u strukovnom obrazovanju.