REPOPULACIJA CRVENE VJEVERICE (Sciurus vulgaris) NA PODRUČJE PERIVOJA ZRINSKI U ČAKOVCU

Naziv projekta : Repopulacija crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) na područje Perivoja Zrinski u Čakovcu

Partneri : Grad Čakovec, Cedrus forest d.o.o., Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode, Osnovna škola Čakovec

Godina početka projekta : 2018.

Status : Aktivan

Vrsta : Crvena Vjeverica (Sciurus vulgaris)

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a : Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenom popisu  : Gotovo ugrožena (NT)

Sažetak projekta :

Iako se na IUCN-ovoj listi ugroženih vrsta crvena vjeverica nalazi kao najmanje zabrinjavajuća vrta, populacija im je u opadanju. Glavni uzroci ugroženosti su gubitak i fragmentacija  staništa. Također populacija crvene vjeverice ugrožena je od strane invazivne vrste, sive vjeverice (Sciurus carolinensis) koja potječe iz Sjeverne Amerike, a unesena je u Europu (Ujedinjeno Kraljevstvo) krajem prošlog stoljeća. Siva vjeverica je u neizravnoj kompeticiji za prirodne resurse s europskom crvenom vjevericom.

Kao jedan od partnera na projektu, Zoološki vrt grada Zagreba zadužen je za izradu stručnih podloga za provedbu projekta te za uzgoj, držanje, transport i puštanje životinja.

Puštanje uzgojenih jedinki crvene vjeverice u Perivoj u Čakovcu povećava njihov broj, a time se stvara snažnija populacija koja bi bila u stanju izdržati moguću pojavu invazivne sive vjeverice. Još jedan od ciljeva ovog projekta je podizanje razine svijesti i edukacija građana Čakovca o potrebi očuvanja biološke raznolikosti te njihovo aktivno uključivanje u samu zaštitu.

Ovaj projekt puštanja jedinki europskih crvenih vjeverica u prirodu je višegodišnji projekt koji zahtijeva pomno planiranje kako bi se osigurala što veća vjerojatnost uspješnog ojačavanja populacije. Rezultati ovakvog pilot projekta bit će dobra osnova za daljnje potencijalne projekte puštanja u prirodu navedene i/ili srodne vrste.