PROJEKT ZAŠTITE RIJEČNE KORNJAČE (Mauremys rivulata)

Naziv projekta : Projekt zaštite riječne kornjače (Mauremys rivulata)

Partneri : Hrvatsko herpetološko društvo HYLA, Javna ustanova za zaštitu prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Godina početka projekta : 2008.

Status : Aktivan

Sažetak projekta :

Riječna kornjača najugroženija je vrsta kornjače u Hrvatskoj. Nekada česta i rasprostranjena na jugu Hrvatske, ponajviše zbog intenzivnog razvoja poljoprivrede te zahvata na brojnim vodenim tijelima, danas je prisutna u samo nekoliko manjih populacija. Nekadašnja populacija u Stonskom polju smatra se izumrlom.

Svrha projekta je praćenje populacije u prirodi te držanje i uzgoj jedinki u Zoološkom vrtu za potrebe reintrodukcije nakon revitalizacije staništa. Bitan dio je i prikupljanje podataka o reproduktivnoj biologiji vrste sa svrhom planiranja daljnjih koraka u staništu. Također, podizanjem svijesti javnosti možemo ukazati na bitnost ove vrste na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Više o projektu zaštite riječne kornjače u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pročitajte OVDJE.