Naziv projekta : PROTEUS – Projekt zaštite čovječje ribice (Proteus anguinus)

Partneri : Hrvatsko herpetološko društvo HYLA, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja HDBI, Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Godina početka projekta : 2013.

Status : Aktivan

Sažetak projekta :

Čovječja ribica (Proteus anguinus) jedna je od najneobičnijih vodozemaca, koja svojim prilagodbama, načinom života i staništem predstavlja jedinstven svijet krša. Nastanjuje podzemne tokove krških špiljskih sustava te je njeno istraživanje izuzetno zahtjevno i kompleksno. Kao stanovnik čistih voda, indikator je stanja okoliša i kompletnog ekosustava. Svrha projekta je određivanje rasprostranjenosti te brojnosti populacije u Hrvatskoj.

Držanjem jedinki u Zoološkom vrtu omogućen je uvid u način prehrane, mogućnost potencijalnog uzgoja vrste te bolesti koje ih ugrožavaju. Zaštitom čovječje ribice štiti se i veliki broj manje poznatih špiljskih vrsta koje dijele stanište s čovječjom ribicom.