PROJEKT ZAŠTITE PLANINSKOG ŽUTORKUGA (Vipera ursinii)

Naziv projekta : Projekt zaštite planinskog žutokruga (Vipera ursinii)

Partneri : Hrvatsko herpetološko društvo HYLA, Hrvatsko društvo za biološka istraživanja HDBI, Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Godina početka projekta : 2011.

Status : završen, osim edukativnog dijela

Sažetak projekta:

Planinski žutokrug najmanja je od triju otrovnih zmija u Hrvatskoj. Obzirom da živi na staništima višim od 900 metara nadmorske visine, rijetko se susreće, te je poznato vrlo malo podataka o načinu života, razmnožavanju te stupnju ugroženosti. Svrha projekta je određivanje brojnosti populacije i rasprostranjenost u prirodi te praćenje reproduktivne biologije vrste. Kako je riječ o živorodnoj vrsti, u potpunosti je nepoznat broj mladunaca u leglu, njihova veličina i prehrana u ranom stadiju života.

Za potrebe projekta, uhvaćene gravidne ženke smještene su u Zoološki vrt grada Zagreba, kako bi se prikupili podaci o broju i veličini mladunaca u leglu te njihovoj prehrani. Sve jedinke su po završetku projekta važne na točno isto mjesto gdje su i uhvaćene. Zoološki vrt edukativnom izložbom aktivno sudjeluje u podizanju svijesti javnosti za ovu nepoznatu vrstu.