ISTRAŽIVANJE BIOLOGIJE VRSTE DINARSKI VOLUHAR (Dinaromys bogdanovi)

Naziv projekta : Istraživanje biologije vrste dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi)

Partneri : Udruga Biom, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Zagre, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Godina početka projekta : 2011.

Status : Aktivan

Vrsta : dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi)

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a : osjetljiva vrsta (VU)

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenom popisu  : nema dovoljno informacija o ovoj vrsti (DD)

Sažetak projekta : 

S obzirom da se radi o rijetkom endemskom sisavcu čiji je status nedovoljno poznat, doprinos ovih istraživanja zaštiti, upravljanju te poznavanju ugroženosti vrste bit će od velikog značaja.Kako bi osigurali što bolju zaštitu i očuvanje ove vrste te biološke raznolikosti hrvatskoga krša, u sklopu projekta provode se i brojni edukativni programi na lokalnoj i općoj razini, s ciljem podizanja svijesti javnosti.

Osim stroge povezanosti s dubokim škrapama i procijepima na vapnencu Dinarida, vrlo se malo zna o biologiji ove vrste. Zna se da je relativno rijetka u
prirodi te da se sporo razmnožava, a ako se uzme u obzir nedostupnost staništa koja naseljava i skrovitost ove životinje, proučavanje dinarskog voluhara u prirodnom okruženju nije jednostavno. Zbog toga je brojne karakteristike vezane uz biologiju vrste, poput reproduktivnog ciklusa, ponašanja ili fizioloških prilagodbi lakše i učinkovitije proučavati u zatočeništvu nego u prirodi.

Sudjelovanjem u navedenom projektu Zoo Zagreb aktivno se uključio u programe zaštite u Hrvatskoj. Držanjem jedinki dinarskog voluhara u prostorima Zoološkog vrta dane su mogućnosti za provođenje specifičnih bioloških istraživanja. Proučavaju se socijalna ponašanja, glasanje jedinki, dnevne i sezonske razlike u aktivnostima, korištenje prostora te kognitivne karakteristike. Također se istražuju morfologija i fiziologija probavnog sustava, prehrambene navike, brzina probave te mikrobiologija probavnog sustava.