Prošli smo tjedan u Zoološkom vrtu Grada Zagreba ugostili partnere projekta LIFE for Mauremys – Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Radni je dan počeo sastankom na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Evaluirane su do sada provedene aktivnosti i dogovoren je plan izdavanja publikacija, održavanja radionica i događanja te provedbe drugih aktivnosti koje će se radi očuvanja riječne kornjače provoditi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U Zoološkom vrtu Grada Zagreba timaritelj Matej Tolić demonstrirao je prototip platforme za sunčanje kornjača te su pregledane lokacije na kojima će se testirati novi tip ribolovnih vrša. Terenski dio sastanka završio je obilaskom prostora gdje će biti buduća uzgojna stanica te nastamba za riječne kornjače. Ona će sadržavati dva odvojena vanjska vodena tijela, djelomično zatvorena kako bi se životinje u svakom trenutku mogle povući do unutarnjih sunčališta i mjesta za gniježđenje. Objekt će imati i osam akvarija unutar staklenika kojima će moći pristupiti isključivo osoblje Zoološkog vrta, a koji će se koristiti za karantenu, veterinarsko liječenje i inkubaciju mladunaca. Vodena tijela na otvorenom bit će dostupna javnosti i koristit će se za edukaciju posjetitelja o riječnoj kornjači i projektu LIFE for Mauremys.

Projektni partneri uskoro se sastaju s lokalnim stanovništvom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Glavni koordinator projekta LIFE for Mauremys (G.A.: 101071737) je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga Hyla, Hrvatske vode i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 eura od čega je 60 % sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 eura), a financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 eura.

Projekt će se provoditi do listopada 2026. godine. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.