U Skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu predstavljen je projekt „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije.

Projekt je pokrenut sa svrhom unaprjeđenja kvalitete sustava zbrinjavanja životinja i značajan je za Grad Zagreb, kao i za Ustanovu Zoološkog vrta grada Zagreba. To je prvi objekt koji će osiguravati smještaj i zbrinjavanje divljih životinjskih vrsta.

 

Zbrinjavanje ozlijeđenih, iscrpljenih ili oduzetih zaštićenih vrsta konačno će podrazumijevati poseban objekt, tzv. oporavilište, koje će se sastojati od specijaliziranih prostora površine veće od 1300 m2. U prizemlju objekta bit će zbrinuti napušteni psi, po prvi puta u pojedinačnom smještaju, a na katu ozlijeđene i iscrpljene divlje životinje s područja Grada Zagreba te strogo zaštićene vrste iz cijele Hrvatske, kao i one oduzete u prekograničnom prometu.

“U objektu će se nalaziti suvremena karantena i veterinarska ambulanta, nabavit će se vozilo prilagođeno prijevozu životinja, oprema za hvatače i oprema za označavanje životinja koje se puštaju u prirodu. Modernizacija III je posebna jer objedinjuje stručno znanje iz dva dijela naše Ustanove, s jedne strane Skloništa i s druge strane Zoološkog vrta. Neće biti jednostavno, ali to je dobar put za daljnji razvoj.”, izjavila je Davorka Maljković, voditeljica projekta.

Zajednički rad Zoološkog vrta grada Zagreba i skloništa Dumovec u okviru Ustanove za zbrinjavanje životinja traje već dvanaest godina, no na ovom projektu će se to partnerstvo prvi put pokazati u praksi. Osim unaprjeđenja sustava zbrinjavanja životinja, ovaj projekt gradi se s ciljem povećanja svijesti o važnosti očuvanja divljih vrsta što je posebno naglasio ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba, Damir Skok. O konkretnom značaju projekta za zajednicu tvrdi:

Oporavilište u sklopu Ustanove djeluje od travnja 2017. godine, a već je prve godine djelovanja skrb pružena 140 životinja. Svake godine broj je samo rastao pa je tako kroz iduće tri godine u oporavilištu koje djeluje u sklopu naše ambulante zbrinuta 941 životinja.

Događaju je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet koji je istaknuo važnost očuvanja zelene infrastrukture te značaj projekta za grad Zagreb i njegove građane:

„Zadovoljstvo mi je prisustvovati javnoj prezentaciji ovog projekta, a posebno me raduje činjenica da je ovo samo jedan od nastavaka suradnje Europske unije i Hrvatske u projektima održive zajednice. Povećanjem kapaciteta ove ustanove Oporavilišta, ojačava se i kapacitet grada Zagreba u rješavanju otvorenih pitanja s kojima se naši građani susreću, a tiču se zbrinjavanja životinja – uzevši u obzir da je naš grad urbana zelena sredina koja je, osim kućnim ljubimcima, dom i mnogim divljim životinjskim vrstama.“

 

Projekt je rezultat specifičnih znanja koja su udružili djelatnici iz dva dijela Ustanove: Zoološkog vrta i Skloništa za nezbrinute životinje s područja skrbi o divljim i egzotičnim životinjama i kućnim ljubimcima.

„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koordinira rad jedanaest oporavilišta u Republici Hrvatskoj, a iz Kohezijskih fondova će se financirati još šest projekata. Naš glavni cilj su konkretni rezultati projekta, a osim pružanja posebne skrbi i zbrinjavanja zaštićenih, ozlijeđenih i krijumčarenih životinja, cilj je i podići svijest građana o postojanju nezbrinutih životinja koje nisu samo ljubimci, već spadaju u gore navedene kategorije.“ – izjavila je Ida Partl iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.745.090,65 kuna, od čega je 6.000.000,00 kuna sufinancirano sredstvima EU. Projekt se provodi u razdoblju od 01.07.2020. do 30.06.2023.

PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 6.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba