Još jedna merkat beba!  Pronađite je na fotografijama i na snimci!