MADAGASKARSKA DRAŽESNA PAPIGA (Agapornis canus)
SISTEMATIKA
Razred: Aves
Red: Psittaciformes
Porodica: Psittacidae

RASPROSTRANJENOST
Prirodno rasprostranjena na Madagaskaru.
Vrsta je unesena ili se vjeruje da je unesena na Komore, Sejšele, Reunion, Mauricijus, Rodrigues, Zanzibar i nekoliko drugih afričkih područja, no Komori su jedini gdje je vrsta opstala

OPIS
Duljina tijela : 13 – 15 cm
Težina tijela: 25 – 31,5 g
Tijelo mužjaka je zeleno, svjetlije zelene boje na trbušnoj strani, a od glave do prsa je blijedosive boje; dok su donja pokrilna pera crna. Kljun je sivo-bijeli. Perje ženki je u potpunosti u nijansama zelene boje. Ptići nalikuju na ženku, ali im je kljun žućkast s crnom bazom.
Nezrela kao ženska, ali
STANIŠTE
Rubovi šuma i čistine, pošumljene savane, šikare i degradirane šume, polja riže i druga kultivirana područja koja graniče s rubovima šuma. Iako uglavnom u nizinskim predjelima, živi do 1500 m nadmorske visine.
PREHRANA
u prirodi: Uglavnom sjeme trava, ali i voće. Često se hrani na tlu.
u Zoo vrtu: sjemenke, voće

RAZMNOŽAVANJE
Sezona parenja je u studenome i prosincu na Madagaskaru, a u veljači na Komorima. Gnijezdo, obloženo sitnim komadima lišća, kore drveća i trave, grade u šupljini drveta (najčešće osušenog). Ženka polaže 3-6 jaja, a inkubira ih oko 23 dana. Ptići opernate nakon 43 dana.
KRETANJE
Stanarica.
NAČIN ŽIVOTA:
Nema dostupnih podataka.
GRABEŽLJIVCI:
Nema dostupnih podatak.

ŽIVOTNI VIJEK
u prirodi: nema podataka
u Zoo vrtu: nema podataka

UGROŽENOST:
IUCN navodi kao LC – najmanje zabrinjavajuća.
CITES Appendix II

LITERATURA
del Hoyo, J. D., Elliott, A., i Sargatal, J. (1997). Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona.
BirdLife International 2018. Agapornis canus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22685326A131875130. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22685326A131875130.en. Downloaded on 31 March 2020.
Collar, N. & Kirwan, G.M. (2020). Grey-headed Lovebird (Agapornis canus). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from https://www.hbw.com/node/54592 on 31 March 2020).