U sklopu projekta LIFE for Mauremys – Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Zoološkom vrtu Grada Zagreba održana je radionica s ciljem razmjene iskustva u području uzgoja ugroženih vrsta gmazova i osnaživanja njihovih populacija u prirodi. Uz članove partnerskih organizacija u radionici su sudjelovali i stručnjaci iz Italije, Mađarske i Austrije.

U Zoološkom vrtu Grada Zagreba uspostavit će se i provoditi ex-situ uzgojni program. Za uzgoj riječnih kornjača u Zoološkom vrtu će se izgraditi i urediti poseban prostor te napraviti potrebni protokoli. Mladunci, izleženi u Zagrebu, bit će pušteni u obnovljeno i osigurano stanište riječne kornjače u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ukupno je predviđeno da se u prirodu pusti 40 mladunaca. Uz ostale projektne aktivnosti u kojima će sudjelovati na terenu, Zoološki će vrt biti zadužen za organizaciju volontera te izradu animiranog filma o važnosti očuvanja riječne kornjače.

Glavni koordinator projekta LIFE for Mauremys (G.A.: 101071737) je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga Hyla, Hrvatske vode i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 eura od čega je 60 % sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 eura), a financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 eura.

Projekt će se provoditi do listopada 2026. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.