KUDRAVA GUSKA (Neochen jubata)

SISTEMATIKA

Razred: PTICE (Aves)
Red: GUŠČARICE (Anseriformes)
Porodica: PATKE, GUSKE, LABUDOVI (Anatidae)

 

RASPROSTRANJENOST

Južna Amerika − istočno od Anda, Kolumbija, Venezuela, Amazonija, istok Perua, Bolivija i Paragvaj, Argentina.

 

OPIS
Dužina: 61 − 66 cm.
Težina: 1.25 kg.

 

Kudrava guska ima prepoznatljiv kljun − gornji dio je crne, a donji crvene boje. Vrat djeluje upadljivo, često nakostriješen. Krila su tamno zelene boje, sa širokom, bijelom „trakom“ vidljivom pri letu, spekulum je sjajno zelene boje. Mužjaci i ženke se ne razlikuju bitno, osim što je ženka manja, dok su mladunci svjetlija varijacija odraslih.

 

STANIŠTE
Blizina tropskih rijeka (tropski i suptropski travnjaci i šume), također vlažne savane i močvare do 500 m nadmorske visine.

 

PREHRANA
U prirodi: vegetativni dijelovi biljaka (trava, trske…), beskralješnjaci (kukci, kolutićavci, mekušci). Primarno traga za hranom na kopnu, ispašom.
U Zoo vrtu: peletirana hrana za patke, plutajuća hrana, salata.

 

RAZMNOŽAVANJE
Sezona parenja je obično u siječnju jer je tad sušno razdoblje u Kolumbiji i Venezueli. Gnijezde se u pojedinačnim parovima. Gnijezdo je postavljeno u šupljim stablima, ženka liježe 6 do 10 jaja, a inkubacija traje oko 30 dana.

 

NAČIN ŽIVOTA

Stanarice.

 

ŽIVOTNI VIJEK
U prirodi: nema podataka.
U Zoo vrtu: nema podataka.

 

UGROŽENOST
IUCN: NT – gotovo ugrožena vrsta.

 

ZANIMLJIVOSTI
U Boliviji su pronađene skupine od 250 jedinki u Laguna Beni i Laguni Pando.

 

 

LITERATURA
del Hoyo, J. D., Elliott, A., i Sargatal, J. (1992). Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.
https://animaldiversity.org/accounts/Neochen_jubata/classification/#Neochen_jubata

Jelovnik Zoo vrta