KINESKA MEKOŠTITKA (Pelodiscus sinensis)

SISTEMATIKA

Razred: Reptilia

Red: Testudines

Porodica: Trionychidae

 

RASPROSTRANJENOST

Centralna i istočna Kina, Tajvan, Hainan, sjeverni Vijetnam, Japan, a unesena je u SAD i Tajland

 

OPIS

Duljina  oklopa: 11-35 cm

Malena vrsta mekoštitnih kornjača koja ne naraste veća od 35 centimetara, a mužjaci su još nešto manji. Karapaks joj je ovalan i spljošten, sivo-smeđe boje. Na glavi ima kratku njuškicu i cjevaste nosnice, pomoću kojih može disati u plitkim vodama, te debele mesnate usne ispod kojih se kriju snažne čeljusti. Među prstima ima plivaće kožice.

 

STANIŠTE

Nastanjuje raznolika vodena staništa – od sporih rijeka, kanala, rižinih polja do jezera i močvara.

 

PREHRANA

U prirodi: Hrani se ribom, rakušcima, školjkašima, kukcima, raznim ličinkama, a mogu jesti i lišće i sjemenke raznih biljaka.

U zoo vrtu: meso, piletina

 

RAZMNOŽAVANJE

Mužjaci su uvijek spremni za koopulaciju, a samo udvaranje je vrlo kratko, nakon čega mužjak agresivno nastupa i pari se. Od ožujka do rujna se stvara nekoliko gnijezda, dubokih do 15 centimetara, u koja ženka polaže od 10 do 35 jaja. Inkubacija traje od 40 do 80 dana, a određivanje spola mladih nije povezano s temperaturom.

 

NAČIN ŽIVOTA

Vrlo aktivna vrsta i dobar plivač. Noću lovi, a danju se sunča na kopnu ili je zakopana u mulju, blatu ili glini na dnu vode. Kada temperature padnu ispod 15˚C hibernira.

 

ŽIVOTNI VIJEK

u prirodi: nema dostupnih podataka

u zoo vrtu: nema dostupnih podataka

 

UGROŽENOST

IUCN : VU – osjetljiva vrsta

 

ZANIMLJIVOSTI

U opasnosti se ne može cijela uvući u oklop, ali može snažno ugristi. Kada je uistinu isprovocirana iz malih pora na prednjoj strani tijela izlučuje smrdljivu tekućinu. Neki smatraju da krv ove kornjače ima posebna afrodizijačka svojstva pa je konzumiraju. Diljem Kine se zbog mesa uzgajaju na farmama.

 

LITERATURA

Bonin, F.; Devaux, B.; Dupre, A. (2006): Turtles of the world (English translation). TheJohns Hopkins University Press, London

Matoničkin, I. i sur. (2005): Životinje – Velika ilustrirana enciklopedija. Mozaik knjiga,Zagreb

http://nas.er.usgs.gov/queries/factsheet.aspx?SpeciesID=1278

https://www.iucnredlist.org/species/39620/97401140

Jelovnik Zoo vrta