Oporavilište je prostor u kojem privremeno ili trajno borave jedinke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, u svrhu liječenja i oporavka. Krajnji cilj uvijek je povratak životinje u prirodu.

Priča o risu Martinu

U srpnju 2017. lovac je u šumi iznad Bribira kraj Novog Vinodolskog pronašao izgladnjelo i napušteno mladunče risa. Mladunac, star tek oko dva mjeseca, dobio je ime Martin i prebačen je u oporavilište Zoološkog vrta grada Zagreba. Ovdje su se iduća tri mjeseca o njemu brinuli zoolozi i veterinari Zoološkog vrta. Stvoren je i poseban protokol za postupanje s mladunčetom pri čemu se izbjegavao njegov nepotreban kontakt s ljudima. Sve to kako bi ris zadržao obilježja divlje vrste i kako se ne bi naviknuo na prisutnost i miris ljudi, kako bi se životinja mogla vratiti u prirodu.

Unutarnja i vanjska nastamba, koja je postala privremeni dom mladoga risa, uređena je kako bi imitirala prirodno okruženje. Nastamba je stavljena pod videonadzor te su tako veterinari i zoolozi u svakom trenutku znali gdje je životinja te su mogli izbjegavati susret pri ulasku u nastambu. Mladog se risa poticalo i na lov. Sve je to bilo potrebno kako se ris ne bi navikao na ljude te kako ne bi povezivao prisutnost ljudi s izvorom hrane.

Mladi Martin je potom u listopadu premješten u Nacionalni park Risnjak, gdje je za njega izgrađena privremena nastamba za prilagodbu. Nakon boravka u privremenoj nastambi, krajem siječnja 2018., pušten je u prirodu. Prije nego što se vratio u divljinu, ris je dobio GPS ogrlicu koja omogućava praćenje njegova kretanja.

Ovo je prvi slučaj spašavanja risa u Hrvatskoj koji je oporavljen i vraćen u prirodu. Uspješna reintrodukcija u prirodu potvrda je da su naši veterinari i zoolozi odradili odličan posao.

Populacija risa (Lynx lynx) u Hrvatskoj vrlo je mala, a te su životinje iz roda mačaka jedna od najugroženijih vrsta. Prema procjenama stručnjaka, u Hrvatskoj danas živi između 40 do 60 jedinki risa i zato je svaka spašena životinja veliki uspjeh.

Projektom „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“, izgradit će se i opremiti novi objekt Oporavilišta u Dumovcu sa sustavom karantena i veterinarskom ambulantom. Za životinje koje se vraćaju u prirodu nabavit će se uređaji za praćenje pa će se tako moći pratiti uspješnost povratka životinja u prirodu.

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU PRONAĐITE U BROŠURIOPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE – MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA

OPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE, MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA, PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 6.000.000,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba.