Iskra blista! Osjeća da je poseban dan. Vatrogasci koji su joj dali ime, slave svoj dan. Zato u njezino i svoje ime pišemo:

Vatrogasci iz Vatrogasna postrojba Zagreb, čestitamo vam vaš dan!
Dan svetog Florijana Svjetski je dan vatrogasaca te Dan hrvatskih vatrogasaca. 😊