Jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje. Istovremeno, u oporavilištima se privremeno zbrinjavaju i  oduzete jedinke divljih vrsta životinja, ali i  jedinke invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima.

No, što su zapravo invazivne vrste?

ZAVIČAJNE I STRANE VRSTE

Za razliku od zavičajnih (nativnih) vrsta koje prirodno žive na nekom području, invazivne vrste biljaka ili životinja su one vrste koje prirodno ne žive na nekom području, već su došle namjernim ili slučajnim putem te negativno utječu na bioraznolikost, zdravlje ljudi ili čine ekonomsku štetu.

No, nije svaka strana vrsta loša za ekosustav i ne nazivamo svaku invazivnom. Strana vrsta je svaka koja ne nastanjuje prirodno neko područje, već je na njega dospjela posredovanjem ljudi. Tek ako strana vrsta negativno utječe na naše zavičajne vrste, odnosno na bioraznolikost, na zdravlje ljudi ili pak uzrokuje neku ekonomsku štetu, nazivamo je invazivnom vrstom.

Invazivne su vrste jedna od najvažnijih prijetnji bioraznolikosti, a povećanje trgovine, a time i transporata, te putovanja ljudi posljednjih desetljeća doprinose povećanom širenju vrsta izvan njihova područja rasprostranjenosti, a time i širenju invazivnih stranih vrsta.

Više o invazivnim stranim vrstama:

 

KAKO INVAZIVNE VRSTE ŠTETE?

Uz uništavanje staništa, strane invazivne vrste jedan s od glavnih uzroka ugroženosti zavičajnih vrsta. Osim što strane invazivne životinjske vrste zavičajnim vrstama oduzimaju prostor, hranu i sklonište, na njih prenose i razne bolesti.

Jedan od primjera je signalni rak koja se sredinom 20. stoljeća počela intenzivno uzgajati u akvakulturi. Radi bijega iz akvakulture i namjernog puštanja u prirodu ta je vrsta danas prisutna u prirodi većine država Europe, pa tako i u našoj zemlji. Ova vrsta negativno utječe na vodene ekosustave, a posebice na naše zavičajne vrste rakova. Osim što su agresivniji od naših zavičajnih rakova, zbog čega su uspješniji u natjecanju za stanište i skrovište, prenosioci su uzročnika račje kuge na zavičajne vrste rakova, a na koju su sami otporni. Istovremeno, kopanjem dubokih rupa u obali mogu uzrokovati urušavanje obale i zamućenost vode.

Još jedna sjevernoamerička vrsta, danas rasprostranjena na svim kontinentima osim Antarktike je crvenouha kornjača. Ova je vrsta nekada bila jako popularni kućni ljubimac zbog pristupačne cijene i simpatičnog izgleda. No, kako životinja raste, njezino držanje postaje financijski zahtjevnije te zahtjeva sve više prostora i sve više neodgovornih vlasnika svoje je kornjače puštalo lokalna jezera.  Ove su kornjače agresivne u natjecanju za stanište i hranu s hrvatskom zavičajnom barskom kornjačom, mogu prenijeti parazite i patogene na zavičajne vrste, a hrane se biljkama, mekušcima, kukcima, rakovima, ribom i vodozemcima, te mogu uzrokovati smanjenje njihove brojnosti.

Još jedna poznata vrsta koja se nalazi na popisu invazivnih vrsta u Europi je mali indijski mungos. To je zvijer porijeklom iz Azije, koja može svladati zmije otrovnice. I upravo je to razlog zašto je namjerno unesen na otok Mljet. Cilj je bio smanjiti populaciju poskoka na tom otoku. Međutim, mungos je svejed i oportunist, što znači da će mu se na jelovniku pronaći ono što do čega u tom trenutku može doći te time ugrožava lokalni životinjski svijet.

To su samo neke od 88 vrsta koje se nalaze na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji (Unijin popis). U Hrvatskoj ih je zabilježeno 28. Vrste s Unijinog popisa ne smiju se unositi na područje Republike Hrvatske (osim u slučajevima provoza pod carinskim nadzorom) koristiti ili uvoditi u prirodu.

VIŠE INFORMACIJA O RADU OPORAVILIŠTA I PROJEKTU PRONAĐITE U BROŠURIOPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE – MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA

OPORAVILIŠTE ZA DIVLJE ŽIVOTINJE, MODERNIZACIJA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA III FAZA, PROJEKT SE SUFINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA (www.strukturnifondovi.hr)

KORISNIK: Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreb

SURADNIK NA PROJEKTU: Grad Zagreb

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 22.745.090,65 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 11.849.729,37 kuna

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 6.000.000,00

SREDSTVA POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST: 907.916,64 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA PROGRAMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE: 2.924.864,69 kn

SREDSTVA IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA: 12.912.309,32 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020. do 30.06.2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

SUVREMENA AMBULANTA ZA NAJBOLJU MOGUĆU SKRB

SUVREMENA AMBULANTA ZA NAJBOLJU MOGUĆU SKRB

Realizacijom projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza” dobivamo prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta u vlasništvu Grada Zagreba. U prizemlju objekta nalazit će se suvremena...

STRUČNA PRAKSA U OPORAVILIŠTU ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA

STRUČNA PRAKSA U OPORAVILIŠTU ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA

Formalna edukacija podrazumijeva predavanja ili praktični rad koji se organiziraju kao dio službenog programa srednjoškolskog obrazovanja, programa usavršavanja ili visokog obrazovanja. Učenje kroz rad omogućava učenicima proširenje stečenih kompetencija u procesu...

VOLONTIRANJE U OPORAVILIŠTU ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

VOLONTIRANJE U OPORAVILIŠTU ZA DIVLJE ŽIVOTINJE

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba uključuje volontere u svoj rad kako bi približila pojam zaštite životinja društvu u kojem djeluje, unaprijedila svoje djelovanje i utjecaj na zajednicu, približila svoju djelatnost široj javnosti, doprinijela povećanju kvalitete...

ZAPLIJENJENE I ODUZETE ŽIVOTINJE

ZAPLIJENJENE I ODUZETE ŽIVOTINJE

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba jedna je od 11 institucija u Republici Hrvatskoj koje je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovlastilo da provodi poslove oporavilišta za divlje životinje – sisavce, ptice, gmazove, vodozemce i beskralješnjake. U našem...

SMJEŠTAJ ZA ZAŠTIĆENE DIVLJE VRSTE I NAPUŠTENE PSE

SMJEŠTAJ ZA ZAŠTIĆENE DIVLJE VRSTE I NAPUŠTENE PSE

U novom objektu Oporavilišta u izgradnji, bit će smještene divlje životinje, kao i napušteni i oduzeti psi. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta u izgradnji koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od...

NEOBIČNE INTERVENCIJE TERENSKE EKIPE OPORAVILIŠTA

NEOBIČNE INTERVENCIJE TERENSKE EKIPE OPORAVILIŠTA

Svakodnevno se djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu susreću ne samo sa psima i mačkama, već s cijelim nizom divljih životinja. Naime, terenska ekipa skloništa je ta koja izlazi na pozive građana te iscrpljene, bolesne, ozlijeđene,...

Svjetski dan životinja – Štitimo životinje zajedno!

Svjetski dan životinja – Štitimo životinje zajedno!

Svake godine, 4. listopada obilježava se Svjetski dan životinja. Dan je to koji nas podsjeća na međusobnu povezanost ljudi i životinja te važnost skladnog i kvalitetnog zajedničkog života. Hrvatska je s aspekta biološke raznolikosti, odnosno raznolikosti vrsta, jedna...

JVP GRADA ZAGREBA PRISKAČE U POMOĆ ŽIVOTINJAMA U NEVOLJI

JVP GRADA ZAGREBA PRISKAČE U POMOĆ ŽIVOTINJAMA U NEVOLJI

Nakon što je ozlijeđena životinja ili životinja u nevolji uočena, na lokaciju dolazi naša terenska ekipa hvatača. Hvatači životinju prevoze u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje veterinar pregledava stanje iste. Ako je životinja zdrava...

ZMIJE ZAGREBA

ZMIJE ZAGREBA

Zmije predstavljaju skupinu životinja koje u većine ljudi, zbog mnogih predrasuda, izazivaju nelagodu i strah. Iako su zapravo fascinantne i vrlo korisne životinje (kontrola glodavaca) te imaju nezamjenjivu ulogu u ekosustavu, posvećuje im se jako malo pozornosti te...

PTICE U OPORAVILIŠTU ZA DIVLJE ŽIVOTINJE GRADA ZAGREBA

PTICE U OPORAVILIŠTU ZA DIVLJE ŽIVOTINJE GRADA ZAGREBA

Svatko od nas zasigurno je barem jednom svjedočio sudaranju (koliziji) ptice sa staklenom površinom. Procjena je da milijarda ptica godišnje ugine zbog sudara sa zgradama diljem svijeta! Iako se sudari mogu dogoditi u bilo koje doba godine, češći su tijekom seobe...

ŠIŠMIŠI U NAŠEM GRADU

ŠIŠMIŠI U NAŠEM GRADU

Samo tijekom prošle godine u naše oporavilište pristiglo je 68 šišmiša kojima je bila potrebna pomoć. Iako su češći tijekom toplijih mjeseci, nekolicina njih donesena  je na liječenje u prvim mjesecima godine. To je vrijeme kada šišmiši iz našeg podneblja ne bi...

DIVLJE ŽIVOTINJE U GRADU

DIVLJE ŽIVOTINJE U GRADU

Željeti i znati pomoći životinji u nevolji dva su uvelike različita pojma. Želja je dobar pokretač akcije, ali pomoć je potrebno prepustiti osposobljenim osobama. U šarolikom svijetu divljine oko nas nije nam lako prepoznati, protumačiti i pravilno reagirati pa...

JAZAVCI U NAŠEM GRADU

JAZAVCI U NAŠEM GRADU

Već tri puta u protekla dva tjedna naša je terenska ekipa posjetila Markuševec zbog – jazavca! Kako prva dva puta nije bilo potrebe za veterinarskom skrbi, životinja je odmah puštena u šumu na obroncima Medvednice. Međutim, pri posljednjem susretu uočeno je da je...

KAKO SE ŽIVOTINJE IZ OPORAVILIŠTA VRAĆAJU U PRIRODU

KAKO SE ŽIVOTINJE IZ OPORAVILIŠTA VRAĆAJU U PRIRODU

Oporavilište je prostor u kojem privremeno ili trajno borave jedinke strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane, u svrhu liječenja i oporavka. Krajnji cilj uvijek je povratak životinje u...

KAKO POZIVI GRAĐANA SPAŠAVAJU ŽIVOTE

KAKO POZIVI GRAĐANA SPAŠAVAJU ŽIVOTE

Životinja u nevolji, iscrpljena ili bolesna životinja, napuštena životinja… malo što izaziva jače emocije i reakcije ljudi od ovakvih situacija. I sami smo se, nerijetko, našli u prilici da želimo pomoći divljoj životinji u nevolji, ali nismo znali kako pravilno...

ZBRINJAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U USTANOVI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

ZBRINJAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA U USTANOVI ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Građani Zagreba znaju da se Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba sastoji od dvije funkcionalne cjeline koje se bave životinjama; Zoološkog vrta grada Zagreba smještenog u Maksimiru i Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu. Kada udružimo znanje i iskustvo sa obje...