ŽLIČARKA (Platalea leucorodia)

 

SISTEMATIKA

Razred: PTICE (Aves)

Red: RODARICE (Ciconiiformes)

Porodica: IBISI, ŽLIČARKE (Threskiornithidae)

 

RASPROSTRANJENOST

Od juga Španjolske do sjeveroistoka Kine (Nizozemska, sjeveroistočna Europa, središnja i istočna Azija, sjever Perzijskog zaljeva, Indija i Šri Lanka, Mauritanija. Prezimljavaju u zapadnoj i istočnoj Africi.

 

OPIS
Visina: 70 − 95 cm.
Težina: 1.1 − 1.9 kg.

Raspon krila: 1.15 − 1.35 m.

Mužjaci imaju dulji kljun i noge, ali su slični ženkama. Oboje su bijeli, osim tamnih nogu, crnog kljuna sa žućkastim vrhom i žutom mrljom, koja varira od manje do cijelog prstena, kod baze vrata. Jedinke koje nisu dosegle spolnu zrelost se razlikuju u tome što nemaju tu žutu mrlju i krijestu, slično je i s mladima koji dodatno imaju ružičasti kljun. Za razliku od čaplji, žličarke lete s ispruženim vratovima.

 

STANIŠTE

Plitka, obično vlažna područja, uključujući močvare, rijeke i poplavljena područja. Zimi često borave uz riječne delte, ušća i lagune

 

PREHRANA
U prirodi: vodeni kornjaši i njihove ličinke, vretenca, skakavci, muhe i ostali kukci, također mekušci, rakovi, kolutićavci, pijavice, žabe, punoglavci i manja riba. Rjeđe alge i dijelovi vodenog bilja.
U Zoo vrtu: plutajuća hrana za ibise, gavuni, papalina, babuška, beskralješnjaci.

 

RAZMNOŽAVANJE
Na Palearktičkom području sezona parenja počinje u proljeće (od travnja), a u tropskim dijelovima ovisi o padalinama. Ženka liježe obično 3 do 4 jaja, a inkubacija traje 24 − 25 dana. Spolna zrelost dostiže se oko treće ili četvrte godine starosti. Uspješnost reprodukcije često je ugrožena zbog podizanja razine vode, ali kad je godina povoljna, mortalitet mladih je niži od 17.2%. Obično gradi gnijezda na otocima u rijekama i jezerima, alternativno u gustom raslinju koje izranja iz vode poput trske. Gnijezdo grade od grančica, trske i trava u obliku platforme (slučajevi gniježđenja 5 m iznad zemlje na stablima).

 

KRETANJE
Populacije koje žive sjevernije su u cijelosti migratorne, ali mogu samo migrirati na kratke udaljenosti, dok su južnije populacije stanarice, nomadske ili djelomično migratorne. Migracije se obično provode u jatima do 100 jedinki. Lete visoko, generalno u formacijama.

 

NAČIN ŽIVOTA
Formiraju kolonije usred mješovitih kolonija drugih ptica močvarica kao što su čaplje, ali pokazuju tendenciju odvajanja od drugih vrsta. Hrane se u malim jatima ali ponekad i same, gacanjem u plitkim vodama, zamahivanjem kljunom iz jedne u drugu stranu, ali su viđene i da trče za plijenom. Ova je vrsta najaktivnija tijekom jutra i večeri.

 

GRABEŽLJIVCI

Nema podataka.

 

ŽIVOTNI VIJEK
U prirodi: nema podataka.
U Zoo vrtu: nema podataka.

 

UGROŽENOST

IUCN: LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta.

 

 

LITERATURA

del Hoyo, J. D., Elliott, A., i Sargatal, J. (1992). Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.

https://www.iucnredlist.org/species/22697555/86435028

https://animaldiversity.org/accounts/Platalea_leucorodia/classification/#Platalea_leucorodia

Jelovnik Zoo vrta