EUROAZIJSKA ŽLIČARKA (Platalea leucorodia)

 

SISTEMATIKA

Razred: Aves
Red: Ciconiiformes
Porodica: Threskiornithidae

 

RASPROSTRANJENOST

od juga Španjolske do sjeveroistoka Kine (Nizozemska, sjeveroistočna Europa, centralna i istočna Azija, sjever Perzijskog zaljeva, Indija i Šri Lanka, Mauritanija; zime u zapadnoj i istočnoj Africi)

 

OPIS
Veličina tijela: 70-95 cm
Težina tijela: od 1130-1960 g
Raspon krila: 115-135 cm

Mužjaci imaju dulji kljun i noge, ali su slični ženkama. Oboje su bijeli, osim tamnih nogu, crnog kljuna s žućkastim vrhom i žutom mrljom, koja varira od manje do cijelog prstena, kod baze vrata. Neplodne jedinke se razlikuju u tome što nemaju tu žutu mrlju i krijestu, slično je i sa mladima koji dodatno imaju ružičasti kljun. Za razliku od čaplji, žličarke lete s ispruženim vratovima.

 

STANIŠTE

plitka, obično vlažna područja uključujući močvare, rijeke i poplavljena područja; zimi često riječne delte, ušća, plimni potoci i lagune

 

PREHRANA
u prirodi: odrasli i ličinke vodenih kornjaša, vretenca, skakavaca, muha i ostalih insekata, također mekušci, rakovi, kolutićavci, pijavice, žabe, punoglavci i manje ribe (ponekad alge i dijelovi vodenih biljaka)
u Zoo vrtu: plutajuća za ibise, gavuni, beskralježnjaci, papalina, babuška

RAZMNOŽAVANJE
Na Palearktičkom području sezona parenja počinje u proljeće (od travnja), a u tropskim dijelovima ovisi o padalinama. Ženka liježe obično 3 do 4 jaja, a inkubacija traje 24-25 dana. Seksualna zrelost dostiže se oko treće ili četvrte godine starosti. Uspješnost reprodukcije često ugrožena zbog podizanja razine vode, ali kad je godina povoljna, mortalitet mladih je niži od 17·2%. Obično gradi gnijezda na otocima u rijekama i jezerima, alternativno u gustim biljkama koje izranjaju iz vode poput trske, a ono se gradi od grančica, trske i trava u obliku platforme (slučajevi gniježđenja 5 m iznad zemlje na stablima)

 

KRETANJE
Populacije koje žive sjevernije su u cijelosti migracijske, ali mogu samo migrirati na kratke udaljenosti, dok su južnije populacije rezidentne i nomadske ili djelomično migracijske. Migracije se obično provode u jatima do 100 jedinki. Lete značajno visoko, generalno u formacijama.

 

NAČIN ŽIVOTA
Formira kolonije pojedinačne vrste ili skupine malih pojedinačnih vrsta usred mješovitih kolonija drugih ptica močvarica kao što su čaplje, ali pokazuje tendenciju odvajanja od drugih vrsta. Hrani se u malim jatima ali ponekad i sama, gacanjem u plitkim vodama, zamahivanjem kljunom iz jedne u drugu stranu ali je viđena i da trči za plijenom. Djelomično je noćna vrsta te najviše aktivnosti sprovodi tijekom jutra i večeri.

 

GRABEŽLJIVCI

nema podataka

 

ŽIVOTNI VIJEK
u prirodi: nema podataka
u Zoo vrtu: nema podataka

UGROŽENOST

IUCN navodi kao LC – najmanje zabrinjavajuća.

 

LITERATURA

del Hoyo, J. D., Elliott, A., i Sargatal, J. (1992). Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona.

https://www.iucnredlist.org/species/22697555/86435028

https://animaldiversity.org/accounts/Platalea_leucorodia/classification/#Platalea_leucorodia

Jelovnik Zoo vrta