Upoznajte svijet kukaca!

Sutra (u subotu) posjetite naš Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske u blizini nastambe medvjeda!

Tamo će biti postavljena entomološka izložba u organizaciji Udruge studenata biologije Bius i Udruge studenata veterinarske medicine Equus. Riječ je o prvom zajedničkom projektu studenata biologije i veterinarske medicine. Izložbom žele započeti tradiciju predstavljanja uzoraka, podataka i zbirki preparata sakupljenih kroz godišnji rad, istraživanja i projekte članova obiju udruga.

Na izložbu Bius dovodi niz svojih sekcija uključujući one za leptire, opnokrilce, rakove, pauke, ravnokrilce, vretenca i kornjaše.

Posjetitelji će na izložbi moći razgledati mnogobrojne preparate, uzorke u etanolu te zbirke raznih kukaca skupljenih kroz bogatu povijest Udruge Bius. Moći će pogledati i kratki film o rakovima koji su snimili hrvatski prirodoslovci, te zaigrati edukativne igre.

Studenti veterine izložbu će obogatiti uzorcima parazitskih kukaca, entomološkim kutijama te živim uzorcima raznih kukaca. Među životinjama koje će djeci biti posebno zanimljive, su tarantula, osoliki pauk, gigantska stonoga te paličnjaci.