ELEKTRIČNA JEGULJA (Electrophorus electricus)

SISTEMATIKA

Razred: Actinopterygii

Red: Gymnotiformes

Porodica: Gymnotidae

 

RASPROSTRANJENOST

Južna Amerika – slivovi rijeka Orinoko i Amazona

 

OPIS

Veličina tijela: do 2,5 m

Težina tijela: do 20 kg

 

Iako nisu jegulje, već pripadaju skupini poznatoj kao ribe noževi, zbog oblika tijela često ih se uvrštava u tu skupinu. Tijelo je dugo i zmijoliko, s malim prsnim i dugom trbušnom perajom. Tijelo prekriva tanka koža, a boje se kreću od sive do smeđe i crne.

 

STANIŠTE

Muljevita dna rijeka i potoka te močvara 

 

PREHRANA

U prirodi: ribe i beskralješnjaci

U zoo vrtu: gliste, manje ribe, filet pastrve

 

RAZMNOŽAVANJE

Razmnožavaju se u sušnoj sezoni kada ženka položi do 17 000 jaja, od kojih se izlegne oko 1200 mladunaca. Oplođena jaja mužjak sakrije u sakriveno gnijezdo od vlastite sluzi.

 

NAČIN ŽIVOTA

Noćne su životinje vrlo slabog vida tako da se uvelike oslanjaju na elekticitet.

Iako imaju veliki potencijal biti agresivne životinje, električne jegulje to nisu. Na svoje snažne električne organe oslanjaju se samo u lovu i obrani, a slabe impulse koriste i za orijentaciju.

Nema zube u gornjoj čeljusti zbog čega mora omamiti plijen kako bi ga lakše uhvatila.

 

GRABEŽLJIVCI

Zbog dobre obrane ih nema

 

ŽIVOTNI VIJEK

U prirodi: nema dostupnih podataka

U zoo vrtu: 10 do 22 godine

 

UGROŽENOST

LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta

 

ZANIMLJIVOSTI

Kisik dobivaju udisanjem s površine pa mogu živjeti u vodama siromašnim kisikom.

Samo 20% tijela čine vitalni organi.

Oči su joj zakržljale, a sluh vrlo dobar jer je uho povezano s plivaćim mjehurom što povećava vibracije koje nastaju slabim impulsima električne energije od oko 10 volti. To je električnoj jegulji dovoljno za orijentaciju i traženje plijena.

S druge strane za lov i obranu može proizvesti električni udar od čak 650 volti. Električni impulsi stvaraju se u izmijenjenim mišićnim stanicama od kojih su nastali električni organi koji zauzimaju veći dio njezina tijela (čak 80 %).

 

LITERATURA

http://animaldiversity.org/accounts/Electrophorus_electricus/

Jelovnik Zoo vrta