Upoznajte plavog varana, elegantnog gmaza iz Indonezije!

Uživa u životu na visini. Živi u krošnjama drveća.

Naučite više o njemu zahvaljujući našem edukativnom filmu!

#koronavirus #divljesrcegrada #CARE #5do100 #varan