Kraljevska kobra toliko je otrovna da jednim ugrizom može ubiti i odrasloga slona!

Na jelovniku su joj i druge zmije, čak i otrovnice.

Ona je pak najduža otrovnica na svijetu – može dosegnuti dužinu od 5,5 metara.

Više o njoj doznajte zahvaljujući našem edukativnom filmu!

#ostanidoma #divljesrcegrada #CARE #5do100 #kobra