CRNA RODA (Ciconia nigra)

 

SISTEMATIKA

Razred: PTICE  (Aves)
Red: RODARICE (Ciconiiformes)
Porodica: RODE (Ciconiidae)

 

RASPROSTRANJENOST
Crna roda je široko, ali nejednako rasprostranjena u Europi i Aziji te južnoj Africi. Europska populacija je podijeljena na dvije selidbene populacije, zapadnu i istočnu, koje sele preko Gibraltara i Bospora.

 

OPIS
Visina: 95 − 100 cm.
Težina: oko 3 kg.

Raspon krila: 144 − 180 cm.

Imaju dugi vrat, kljun i noge, kratko repno perje i široka krila. Perje im je crno sa zelenim i ljubičastim odsjajem. Perje na trbuhu im je bijelo. Boja kljuna i nogu je grimizno crvena i postaje intenzivnija u vrijeme parenja. Mužjaci su obično veći od ženki, a mladi su smeđeg i svjetlijeg perja te žućkastih nogu.

 

STANIŠTE
Crna roda naseljava široki raspon slatkovodnih vlažnih i močvarnih staništa, od aluvijalnih poplavnih nizina, velikih močvara, plitkih jezera i riječnih sustava do umjetnih jezera.

 

PREHRANA
U prirodi: manji sisavci, vodozemci, gmazovi, ribe, kukci, mekušci.
U zoo vrtu: slatkovodna i morska riba, miševi i pilići.

 

RAZMNOŽAVANJE
Postižu spolnu zrelost obično u trećoj godini života. Parenje je slično kao i kod bijelih roda. Započinje udvaranjem odnosno „svadbenim plesom“ koji predstavlja skup pokreta poput trešnje glavom i klepetanjem kljuna. Monogamne su i ne gnijezde se kolonijalno, već žive samotnjački. Pare se jednom godišnje, između ožujka i travnja. Mužjaci na mjesto gniježđenja dolaze nekoliko dana prije ženki, popravljaju prošlogodišnje gnijezdo, ako je bilo uspješno, i dočekuju ženke. Nakon parenja, ženka izlegne 2 − 6 jaja koja inkubiraju 32 − 38 dana. Mladi opernate između 63. i 71. dana starosti. Oba roditelja brinu za ptiće.

 

NAČIN ŽIVOTA
Crne rode su prave selice, a u Hrvatskoj borave od ožujka do listopada. Zimu provode u Africi južno od Sahare. Ostaju u obiteljskim skupinama do jesenske migracije. Aktivne su danju i izvrsni su letači.

 

GRABEŽLJIVCI

Nema zabilježenih prirodnih predatora crne rode. Ljudi su jedina poznata vrsta koja prijeti crnim rodama, uvelike zbog degradacije staništa i krivolova.

 

ŽIVOTNI VIJEK
U prirodi: oko 18 godina.
U zoo vrtu: do 31 godine.

 

UGROŽENOST
IUCN: LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta.

 

ZANIMLJIVOSTI
Za razliku od bijelih roda, crne rode žive daleko od ljudskih naselja i imaju dobro razvijeno vokalno glasanje. Prijeteće se glasaju prilikom uočavanja opasnosti. Tada proizvode visok zvuk, sličan glasanju škanjca.

 

LITERATURA 

Elliott, A., Christie, D.A., Garcia, E.F.J. & Boesman, P. (2019). Black Stork (Ciconia nigra). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. ( https://www.hbw.com/node/52739)

https://www.iucnredlist.org/species/22697669/40235605

Jelovnik Zoo vrta