Sav posao Zoološkog vrta grada Zagreba nije vidljiv posjetiteljima. Zato kalendar Zoološkog vrta za 2020. godinu otkriva CARE, program Vrta koji obuhvaća projekte zaštite prirode, istraživanja i edukaciju. Neke su to od glavnih funkcija suvremenih zooloških vrtova. Na nekim projektima zaštite životinjskih vrsta Zoološki vrt grada Zagreba surađuje s Europskim udruženjem zooloških vrtova i akvarija, a neke radi samostalno.

Projekti istraživanja i zaštite prirode neupitna su vrijednost zooloških vrtova. Naše djelovanje na području zaštite životinjskih vrsta vidljivo je kroz mrežu aktivnosti unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija koje obuhvaća 410 članova u 47 država Europe i Srednjeg Istoka. Globalno djelovanje na području zaštite životinja izuzetno nam je bitno, ali smatramo da je još bitnije za pravim vrijednostima posegnuti na lokalnoj razini. Stoga u suradnji sa srodnim institucijama inzistiramo na očuvanju prirode, kvalitetnijem životu i naprednijem načinu razmišljanja svih nas. Štoviše, želimo biti prepoznati kao istinska vrijednost koja se potvrđuje kroz vidljive, vrijedne i jasne rezultate rada za bolje sutra svake životinje, našeg okoliša i na koncu, svakog čovjeka.

Bez sudjelovanja Zoološkog vrta grada Zagreba u oporavcima risa Martina, medvjedića Matije i dabra Štefeka te rada na istraživanjima životinja među kojima su čovječja ribica, dinarski voluhar i riječna kornjača, životinjski svijet Hrvatske danas ne bi bio isti. Sve što se radi u sklopu programa CARE, usmjereno je boljoj sutrašnjici ne samo životinja i okoliša, nego i ljudi.

CONSERVATION – ZAŠTITA I OČUVANJE

Nažalost čovjekov negativan utjecaj na cijeli planet je sve veći i snažniji, što uzrokuje sve brže smanjenje broja vrsta i njihovih staništa, na svim kontinentima i u svim oceanima. Iako su zaštita i očuvanje ugroženih vrsta u njihovom prirodnom staništu najučinkovitiji, doprinos zooloških vrtova također je znatan. Stvaranjem sigurnosnih populacija i provođenjem brojnih projekata zoo vrtovi djeluju brže i učinkovitije, a u mnogim slučajevima uključuju svoje posjetitelje i širu javnost u samu zaštitu potičući ih na smanjenje vlastitog negativnog utjecaja.

RESEARCH – ISTRAŽIVANJE

Razumijevanje međusobne interakcije životinja i njihove interakcije s prirodnim okolišem ključno je za učinkovitu zaštitu i uspješno osiguranje njihove budućnosti. Istraživačkim projektima također se unaprjeđuje prenošenje stečenih znanja i iskustava.

EDUCATION – EDUKACIJA

Brojnim živim životinjama, nastambama, sadržajima i aktivnostima zoološki vrtovi trude se osigurati prilike za učenje na različite načine o prirodi i našem mjestu u njoj. Ovdje je nije riječ samo o prenošenju znanja već i o uključivanju posjetitelja i šire javnosti u zaštitu i očuvanje ugroženih vrsta i same prirode. Snaga emocija proizašlih iz susreta sa živim životinjama potiče pojedince na održivi način života, pozitivni utjecaj na prirodu i okoliš te društvo koje ih okružuje.

Kalendar se nalazi u prodaji suvenirnice Baobab.

Zidni kalendar 35,00 kn, stolni kalendar 20,00 kn.