Sjećate li se bjeloglavog supa kojeg smo krajem listopada spasili sa zagrebačke obilaznice?

Prvo smo o njemu skrbili u našem oporavilištu za divlje životinje, a jutros smo ga odvezli u Beli Visitor Centre and Rescue Centre for Griffon Vultures na daljnji oporavak i pripremu za povratak u prirodu.

S Javnom ustanovom Priroda godinama surađujemo u veterinarskoj skrbi za bjeloglave supove u oporavilištu Beli.

Danas smo tamo pregledali devet supova. Nadamo se da će svi u proljeće biti spremni za povratak u prirodu!