Naše biljke

DENDROFLORA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA
IGOR POLJAK


Dendroflora zoološkog vrta
Zoološki vrt je osnovan 27.VI.1925. godine i rasprostire se na površini od 7 ha. Smješten je u južnom dijelu Maksimira na području stare šume hrasta lužnjaka i običnog graba (šumska zajednica Carpino betuli – Quercetum roboris)

2006. godine pristupilo se prepoznavanju i popisivanju drvenastih vrsta biljaka u sklopu diplomskog rada iz kolegija dendrologija, autora Igora Poljaka.

Ukupno je u zoološkom vrtu popisano 156 različitih svojti (114 vrsta, 1 varijetet, 8 križanaca i 33 kultivara). Golosjemenjače su zastupljene sa 16 vrsta, 1 križancem i 10 kultivara, a kritosjemenjače sa 93 vrste, 1 varijetetom, 7 križanaca i 23 kultivara.

Zoološki vrt se odlikuje velikom raznolikošću drvenastih vrsta biljaka, kako autohtonih tako i alohtonih, koje daju posebnu vrijednost samom vrtu i dendroflori parka Maksimira.


Autohtona i alohtona dendroflora
Na području cijelog vrta rastu vrste karakteristične za šumsku zajednicu hrasta lužnjaka i običnog graba, pa se tu mogu vidjeti: obični grab, sve tri vrste naših autohtonih lipa, javor klen, obična lijeska, obična kurika, glogovi itd.

Zasađen je veliki broj autohtonih vrsta iz različitih područja Hrvatske: bukva koja je naša najrasprostranjenija vrsta, crni bor, planinski bor, obična jela, obična smreka, poljski jasen, crna joha, gorski javor i zaštičene vrste poput: obične tise, obične božike i male pavenke.

U zoološkom vrtu može se vidjeti i veliki broj različitih egzotičnih, odnosno alohtonih vrsta koje su prirodno rasprostranjene u Aziji (koštuničasta patisa, japanska sofora, bijeli dud, različite vrste iz rodova suručica i mušmulica, bambusa itd.) i Sjevernoj Americi (bodljikava smreka, golema i američka tuja, američki borovac, gimnoklad, gledičija itd.).


Pločice
Od ukupnog broja svojti označeno ih je 118 sa tri vrste pločica: velike pločice (40×40cm) za autohtono i alohtono najznačajnije vrste drveća (15 komada); srednje pločice (29.7×21cm) za autohtono i alohtono značajne vrste drveća i grmlja (40 komada) i male pločice (15×10cm) za manje značajne vrste i kultivare kao i za značajne vrste koje se ponavljaju kroz vrt.


Zanimljivosti
Na tzv. prvom otoku je smješteno jedno stablo močvarnog taksodija za koje se pretpostavlja da je stablo s najvećim opsegom svoje vrste u Hrvatskoj. Taksodij je gigantskih dimenzija, visine 34 m i opsega u prsnoj visini (1.30 m) od 5.75 m.

Od alohtonih vrsta posebno su zanimljiva dva tercijarna relikta (vrste kod kojih je u doba tercijara došlo do sužavanja areala, odnosno prirodne rasprostranjenosti) – ginko i munjika.

Od križanaca svakako su najzanimljivija velika stabla hibridnih platana, za koje se smatra da su nastale križanjem azijske i američke platane.

U vrtu postoji veliki broj različitih vrsta s jestivim plodovima (hrastovi (žir), bukva (bukvica), lijeske (lješnjaci), glogovi (gloginje), …) kojima se hrane ptice i različite šumske životinje, pa tako i naši stanovnici.

Drveće

Crna joha
Obični divlji kesten
Kavkaska jela
Negundovac, pajavac
Obična breza
Obični, bijeli ili gorski jasen

Grmovi i polugrmovi

Budleja, ljetni jorgovan
Obična kurika
Obična lijeska

Povijuše i penjačice

Bršljan
Peterolistićava lozica
Trošiljkasta lozica